dsp_decreas_text dsp_increase_text

A vidékfejlesztési politika áttekintése

A program megvalósítása

A vidékfejlesztési programok megvalósítása elsősorban a tagállamok irányító hatóságainak a felelőssége. Egyes tagállamok egyetlen országos, mások több regionális vidékfejlesztési programmal rendelkeznek. Valamennyi program kerete ugyanaz a választható intézkedéseket kínáló négy tengely. A vidékfejlesztési program tengelyeire és intézkedéseire vonatkozó bővebb tájékoztatásért kattintson ide.

Az egyes intézkedésekre elosztott összegekhez történő hozzáférést minden esetben a kedvezményezettek jogosultsági feltételei határozzák meg. Például az adott gazdaság konkrét helye és/vagy mérete stb. Számos intézkedésnél a kiválasztási feltételek is meghatározottak. A jogosultsági és kiválasztási feltételek nagyon fontos elemek, mivel azok teszik lehetővé a vidékfejlesztési programok célkitűzéseinek megfelelő Európai Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alap által nyújtott finanszírozás célirányosságát.

A legtöbb esetben a potenciális kedvezményezettek egy vagy több konkrét intézkedéshez kapcsolódó finanszírozásért folyamodnak. Ezt követően kiértékelik a jelentkezéseket és sikeres elbírálás esetén a kedvezményezettek a megfelelő hatósággal megállapodott feltételek alapján EVMA támogatást kapnak. Az alkalmazott konkrét teljesítési mechanizmusok tagállamról-tagállamra és intézkedésről-intézkedésre változnak.

A megvalósításról bővebben

Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (EVH) elemzőmunkájának középpontjában a vidékfejlesztési programok megvalósulásának jobb megértése áll, hogy tájékozódni tudjanak a szükséges fejlesztésekről.

Ha további információt szeretne az egyes témákat illetően, kattintson ide.

Ha tájékozódni szeretne a program vízszintes megvalósítási ügyeiről és témaköreiről, kattintson ide.

Felügyelet és értékelés

A közös monitoring és értékelési keret (KMÉK) az egyetlen keret a 2007-2013 közötti programozási időszak vidékfejlesztési beavatkozásainak felügyeletéhez és értékeléséhez. A KMÉK megteremti a programok teljesítmény-javításának alapját, biztosítva a programok átláthatóságát és a teljesítmény értékelésének lehetővé tételét az előre meghatározott célkitűzések tükrében. A KMÉK a Bizottság által összeállított és a tagállamok által jóváhagyott dokumentum-sorozatban van meghatározva.

Bővebb tájékoztatásért a közös monitoring és értékelési keretről kattintson az alábbi hivatkozásra:
https://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm

A megvalósítás előmenetelének felügyelete

A tagállamokban az irányító hatóság és a monitoringbizottság a pénzügyi-, teljesítmény- és eredménymutatók alapján felügyeli az egyes vidékfejlesztési programokat.

Az irányító hatóságok június 30-ig eljuttatják a Bizottságnak a program megvalósítására vonatkozó éves jelentésüket. Az éves jelentés tartalmazza:

  • a program végrehajtásának pénzügyi mutatóit feltüntető táblázatot és egy kimutatást az egyes intézkedésekre vonatkozóan az adott naptári évben a kedvezményezetteknek kifizetett támogatásokról;
  • a monitoring táblázatokat, amelyek számadatokat tartalmaznak a közös teljesítmény- és eredménymutatók alapján.

A Bizottság a vidékfejlesztést támogató információs rendszer segítségével tartja nyilván a monitoring során összegyűjtött összes adatot.

Az EVH közreműködik a monitoring mutatók érvényesítésében és az adatközlő lapok elkészítésében, amelyek a tagállamok és a vidékfejlesztési programok, valamint az egyes intézkedések megvalósításának előmenetelére vonatkozóan adnak pillanatképeket. Ha további információt szeretne a vidékfejlesztési programok előmenetelére vonatkozóan, akkor kattintson ide.

Financial and physical indicators at EU27 and MS level

Outputs indicators per measure at EU27 level

Értékelés

Ha további információ szeretne az értékelésre és a KMÉK vonatkozóan, akkor tekintse meg az Európai Értékelési Hálózat honlapját.