dsp_decreas_text dsp_increase_text

Helyi élelmiszer és rövid ellátási lánc

Az Európai Bizottság mezőgazdasági termékek promócióját hangsúlyozó politikája kiemeli az élelmiszer fontos szerepét az Európai Unió (EU) vidékfejlesztésében. E politika aktualizálására 2011-ben tettek javaslatokat, amelyek felhívták a figyelmet arra a tényre, hogy az „EU rendkívül sokszínű konyhaművészeti örökséggel rendelkezik, amelyet teljes mértékben ki kell aknázni.”

A helyi élelmiszerpiacok megerősítésére irányuló partnerségi megközelítések hatékony vidékfejlesztési eszköznek bizonyultak. A helyi élelmiszerprojektek eredményei segíthetnek a vidéki gazdaság alapvető elemeinek fenntartható megerősítésében. Például együttműködés révén a helyi élelmiszerprojektekben résztvevő vállalkozások új csatornákat találhatnak termékeik nagyobb mennyiségben történő értékesítésére és új típusú ügyfelek elérésére. Erősebb kapcsolatokat lehet kiépíteni továbbá a helyi mezőgazdaság, a turizmus és az élelmiszerellátási ágazatok között.

Mindemellett a helyi élelmiszerek fogyasztása a vidéki területeken az élelmiszerszállítás csökkentéséhez is hozzájárul. Ez olyan gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi előnyöket hozhat magával, mint a szállítási költségek megtakarítása, a károsanyag-kibocsátás csökkentése, a vidéki utak kisebb mértékű rongálása, illetve kevesebb torlódás és fokozottabb biztonság a közutakon.

A vidéki vállalkozások a „rövid ellátási lánc” révén is számos fejlődési előnyhöz juthatnak. Például az ellátási láncban szereplő vállalatok számának csökkentésével növelni lehet a termelők részesedését a végső árból. A kevesebb áttétel költségmegtakarításokat jelenthet a fogyasztók számára is, és mindenki számára könnyebb nyomon követni, hogy honnan származnak a nyersanyagok. A közvetlen értékesítés (az eredeti termelő és a végső fogyasztó között) a legrövidebb ellátási lánc.

Az EMVA intézkedések lehetőséget nyújtanak a rövid ellátási lánc létrehozásának megkönnyítésére, amelyek az agrárélelmiszer ágazat szempontjából relevánsak, de más vidéki vállalkozásokra is alkalmazhatók.

A helyi élelmiszert és a rövid ellátási láncot érintő uniós támogatásra nagyobb hangsúly kerül a vidékfejlesztési politika következő programidőszakában (2014-2020), és az erre az időszakra szóló vidékfejlesztési programok talán tartalmazni fognak specializált alprogramokat, amelyek az ilyen jellegű vidékfejlesztési projektek további finanszírozását célozzák meg. Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat alábbi kiadványaiban tájékozódhat ezekre a javaslatokra vonatkozóan:

További tájékozódási források:

  • Az olasz nemzeti vidéki hálózat tanulmánya a rövid ellátási láncokra vonatkozóan [PDF ].
  • Ha példákat szeretne a helyi élelmiszer- és a rövid ellátási lánccal kapcsolatos fellépésekre, akkor tekintse meg az Európai Vidékfejlesztési Hálózatnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által támogatott élelmiszerprojektekre vonatkozó tájékoztató füzetét [PDF ].