dsp_decreas_text dsp_increase_text

Témakörök

Közösségi szinten irányított helyi fejlesztés (CLLD)

A LEADER helyi fejlesztési megközelítés egy közösségi kezdeményezés, amelyet az Európai Bizottság indított el 1991-ben. Célja, hogy olyan módszert adjon az EU vidéki közösségeinek kezébe, amelynek segítségével helyi partnerek vonhatók be az adott térség jövőbeli fejlesztésébe. A LEADER-megközelítést nagy érdeklődéssel fogadták az EU-ban és azon túl, nemcsak a vidéki, hanem a városi és a tengerparti területeken egyaránt.

A LEADER első generációi különálló közösségi kezdeményezésként részesültek az uniós strukturális alapok támogatásában. A LEADER program a 2004-2006 közötti időszakban lépett „érett" szakaszba, és 2007 óta az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) keretében történik társfinanszírozása.

Bár a LEADER az uniós intézmények és az összes kapcsolódó érdekelt teljes támogatását élvezi, mégis elismerték, hogy nem aknázta ki annak lehetőségét, hogy átfogóan integrálja a helyi igényeket és megoldásokat a helyi fejlesztési stratégiákba. Ezért annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a vidéki térségek számára a több ágazatra kiterjedő igények jobb figyelembe vételét, javasolták, hogy a jövőben a LEADER lehetőséget nyújtson az egyéb uniós alapok által is támogatott, több alapból finanszírozott helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására.

A több alapból finanszírozott LEADER-megközelítést „közösségi szinten irányított helyi fejlesztés" (CLLD) néven emlegetik. A 2014 és 2020 közötti időszakban a CLLD (LEADER) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott vidékfejlesztési programok kötelező része marad, míg opcionális részét alkotja majd az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) által nyújtott támogatásoknak. Az integrált helyi fejlesztési stratégiák (HFS) és tevékenységek koherenciájának biztosítása érdekében, a „közös stratégiai keret" értelmében, közös szabályokat kell alkalmazni ezeknél az alapoknál.

Ha szeretné mélyebben tanulmányozni a CLLD tevékenységét, akkor tekintse meg az alábbi tájékoztatókat:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság

  • Jogi javaslatok a 2013 utáni közös agrárpolitikához, ideértve a vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó javaslatot
  • Európai Vidékfejlesztési Hálózat műhelye a közösségi szinten irányított helyi fejlesztésről

Regionális Politikai Főigazgatóság

Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság