dsp_decreas_text dsp_increase_text

Επισκόπηση της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης

Εφαρμογή Προγράμματος

Αποτελεί κατά πρώτο λόγο ευθύνη των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ) των Κρατών Μελών να εφαρμόσουν τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Ορισμένα Κράτη Μέλη έχουν ένα μοναδικό ΠΑΑ, ενώ άλλα πολλά περιφερειακά ΠΑΑ. Όλα τα ΠΑΑ βασίζονται στο ίδιο δίκτυο τεσσάρων αξόνων και σε ένα μενού μέτρων. Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τους άξονες και τα μέτρα κάντε κλίκ εδώ.

Η πρόσβαση των δικαιούχων στα ταμεία που εκχωρούνται σε μεμονωμένα μέτρα καθορίζεται σε κάθε περίπτωση από τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Παραδείγματος χάρη, η θέση και/ή το μέγεθος του κτήματος, η χρήση της γης κτλ. Ορίζονται επίσης και τα κριτήρια επιλογής για πολλά μέτρα. Η επιλεξιμότητα και τα κριτήρια επιλογής αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο που επιτρέπει την στόχευση των κονδυλίων του ΕΤΓΑΑ ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι των ΠΑΑ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πιθανοί δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης σε σχέση με ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα μέτρα. Οι αιτήσεις αυτές εν συνεχεία αξιολογούνται και, σε περίπτωση επιτυχίας, οι δικαιούχοι απολαμβάνουν την στήριξη του ΕΤΓΑΑ, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας με την αρμόδια αρχή. Οι ακριβείς μηχανισμοί παράδοσης που εφαρμόζονται διαφέρουν από Κράτος Μέλος σε Κράτος Μέλος και από μέτρο σε μέτρο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εφαρμογή

Το αναλυτικό έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) εστιάζει στην καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής του ΠΑΑ προκειμένου να ενημερώσει για τις βελτιώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μεμονωμένα θέματα κάντε κλικ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα και ζητήματα οριζόντιας εφαρμογής κάντε κλικ εδώ.

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση

Το Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ) παρέχει ένα απλό πλαίσιο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των παρεμβάσεων της αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Το ΚΠΠΑ δημιουργεί μια βάση για την βελτίωση της απόδοσης του προγράμματος, διασφαλίζοντας την υπευθυνότητα των προγραμμάτων και καθιστώντας δυνατή την αξιολόγηση της επίτευξης των καθορισμένων στόχων. Το ΚΠΠΑ ορίζεται σε μια σειρά από έγγραφα που συντάσσονται από την Επιτροπή και συμφωνούνται από τα Κράτη Μέλη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΚΠΠΑ θα βρείτε μέσω του ακόλουθου συνδέσμου

Παρακολούθηση Διαδικασίας Εφαρμογής

Σε κάθε Κράτος Μέλος, η Διαχειριστική Αρχή και η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθούν κάθε ΠΑΑ μέσω δεικτών οικονομικών θεμάτων, απόδοσης και αποτελέσματος.

Κάθε Διαχειριστική Αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή, μέχρι την 30η Ιουνίου, μια Ετήσια Έκθεση Προόδου αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος. Η Ετήσια Έκθεση Προόδου περιλαμβάνει:

  • Έναν πίνακα που παρουσιάζει την οικονομική εφαρμογή του προγράμματος, παρέχοντας για κάθε μέτρο μια δήλωση των κεφαλαίων που κατεβλήθησαν στους δικαιούχους κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.
  • Πίνακες παρακολούθησης που περιλαμβάνουν ποσοτικές πληροφορίες βασισμένες σε κοινούς δείκτες απόδοσης και αποτελέσματος.

Η Επιτροπή καταγράφει όλα τα δεδομένα παρακολούθησης εντός ενός Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΣΑΑ).

Το ΕΔΑΑ συμβάλει στην επικύρωση των δεικτών παρακολούθησης και παράγει φύλλα Πληροφοριών που παρέχουν τρέχουσες πληροφορίες για την εξέλιξη της εφαρμογής σε κάθε Κράτος Μέλος και ΠΑΑ και για τα περισσότερα μεμονωμένα μέτρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της εφαρμογής του ΠΑΑ κάντε κλικ εδώ.

Οικονομικοί και φυσικοί δείκτες σε επίπεδο ΕΕ27 και ΚΜ

Δείκτες αποδόσεων ανά μέτρο σε επίπεδο ΕΕ27

Αξιολόγηση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση και το ΚΠΠΑ εν γένει, βλέπε τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αξιολόγησης..