dsp_decreas_text dsp_increase_text

Hálózatépítés hozzáadott értéke

A hálózatépítés hozzáadott értékének bemutatása

A hálózatépítésnek a vidékfejlesztési politikában betöltött jelentős szerepe ma már messzemenően elismert, és a szakavatottak egyre bővülő köre ért egyet azzal, hogy a vidéki hálózatok hatékonyan képesek bevonni az érdekelteket és elősegíteni a vidékfejlesztési programok (VFP) megvalósítását.

Együttes NVH fellépés

A nemzeti vidéki hálózatok (NVH) erőforrásaikat egyesítve kifejlesztettek egy web alapú eszközt, amely bemutatja a vidékfejlesztési politikában folyó hálózatépítés hozzáadott értékére vonatkozó ismeretek jelenlegi helyzetét. Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (EVH) által javasolt közös módszertan az alábbiakra összpontosít:

 1. közös hálózati statisztika;
 2. a hálózat sikertörténetei.

E leegyszerűsített megközelítés célja az, hogy betekintést adjon az NVH tevékenységébe, illetve abba, hogyan értékelik a hálózattámogató egységek vezetői e tevékenységek viszonylagos sikerét.

A következő információkat rendszeresen aktualizáljuk.

Az NVH önértékelési eszköztár emellett lehetővé teszi az NVH tagjai számára, hogy az előrelépés figyelemmel kíséréséhez és a hálózati tevékenység teljesítményének értékeléséhez használt különböző megközelítésekkel, technikákkal és gyakorlati eszközökkel kapcsolatos információikat közzétegyék és megosszák egymással.

A közös hálózati statisztika létrehozására irányuló kezdeményezés

A közös hálózati statisztika létrehozását célzó kezdeményezés lényege, hogy betekintést nyújtson az NVH által kifejlesztett és használt számszerű értékekbe. Az első adatok 2012 áprilisában érkeztek meg a résztvevő nemzeti vidéki hálózatoktól. Az adatok a hálózatépítés hat fő elemből négyet érintenek:

 • ezek nevezetesen az érdekeltek hatékony bevonása a hálózati kommunikáció révén,
 • a releváns tapasztalok és szakértelem megosztása,
 • a kapacitásépítés és képzés,
 • valamint támogatás az együttműködéshez és a közös tevékenységekhez.

Ezek a számadatok tükrözik az érintettek magas szintű bevonását, illetve a nemzeti vidéki hálózatok által elért fejlődést.

 • Közös Hálózati Statisztika összefoglaló beszámolója (2013) [PDF en]
 • A közös statisztika által elért eredmények összefoglalója (2012) [PDF en]
 • A közös statisztikai gyakorlat áttekintése [PDF en]

NVH feltérképezési beszámoló

Ez a dokumentum az NVH feltérképezési tevékenységének második köréről ad beszámolót, amely aktualizálta az egyes uniós tagállamok által gyűjtött országos információkat. A beszámoló kiterjed az NVH felépítésének különböző típusaira is, illetve arra törekszik, hogy tevékenységük vagy az általuk használt módszerek és eszközök alapján azonosítsa a hálózati klasztereket

 • Az NVH 2013-as feltérképezési tevékenységének megállapításai: összefoglaló jelentés [PDF en]
 • Az NVH 2011-es feltérképezési tevékenysége: összefoglaló jelentés [PDF en]

Munkadokumentum az NVH programokról

Az E urópai Értékelési Hálózat (EÉH) által kidolgozott, és négy NVH tapasztalatain alapuló munkadokumentum célja, hogy támogassa az értékelésre vonatkozó információcserét, feltárja a hálózatok értékelésében rejlő kihívásokat, valamint kiemelje az alkalmazott megközelítéseket

 • Munkadokumentum a nemzeti vidéki hálózatok programjainak értékeléséről [PDF en]

Szakirodalom áttekintése

Ez az áttekintés a hálózatépítésnek a szakirodalom által azonosított hozzáadott értékéről ad összefoglalót. Olyan témákat tanulmányoz, mint például hogyan hoznak létre a hálózatok és a hálózatépítés hozzáadott értéket, a hozzáadott érték kialakításának és megértésének akadályai, illetve hogyan lehet a hálózatépítés előnyeit hatékonyabban mérni.

 • A hálózatépítés hozzáadott értékének bemutatása: szakirodalom áttekintése [PDF en]

Hálózatépítés hozzáadott értéke – A hálózatok tapasztalatai

Az NVH tagjai − a hálózatépítés hozzáadott értékére vonatkozó részletesebb tájékoztatás érdekében − számos gyakorlati példát szolgáltattak munkájukról. Ezek a bevált gyakorlatokat, sikertörténeteket, releváns tapasztalatokat és esettanulmányokat felvonultató, „A hálózatépítési történetek hozzáadott értéke” elnevezésű dokumentumban kerültek bemutatásra.

A történeteket típusuk és az általuk megvalósított legfontosabb hálózatépítési elemek alapján csoportosították, hogy könnyebb legyen a releváns történeteket megtalálni az egyre bővülő tudástárban.


Esettanulmányok

Esettanulmány: vidéki hálózatok az Egyesült Királyságban

Esettanulmány: vidéki hálózatok az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyság a vidékfejlesztési hálózatépítéshez kétpilléres rendszert dolgozott ki, amely négy regionális részlegből és egy átfogó nemzeti hálózatból áll. Ez az esettanulmány azt vizsgálja, hogyan fejlődtek a hálózatok érdekelt csoportjaik igényeinek való megfelelés felé az egymással versengő vidéki hálózatok között, illetve hogyan látta el a brit hálózat az Európai Bizottságtól érkező információáradat közvetítőjének szerepét.

Letöltés [PDF ]
Esettanulmány: kétoldalú együttműködés Magyarország és Lengyelország között

Esettanulmány: kétoldalú együttműködés Magyarország és Lengyelország között

Magyarország és Lengyelország közös megállapodást írt alá az együttműködés elősegítése, valamint számos fejlesztési témát érintő bevált gyakorlatok terjesztése érdekében. Ez a tanulmány a kétoldalú együttműködés természetét és megvalósítását vizsgálja, többek között azt is, hogyan járult hozzá az együttműködés a meglévő hálózatok megerősítéséhez, illetve a két ország közötti új kapcsolatok kiépítéséhez, ösztönözve hasonló megállapodás kialakítását Magyarország és Szlovákia között.

Letöltés [PDF ]
Esettanulmány: lentről felfelé építkező hálózat a Balti-tenger vidékén

Esettanulmány: lentről felfelé építkező hálózat a Balti-tenger vidékén

A balti-tengeri klaszter lentről felfelé épült fel, a balti-tengeri régióra vonatkozó európai uniós stratégiával párhuzamosan. A klaszter tevékenységei a stratégiához kapcsolódnak, és a hálózatok által azonosított témákra összpontosítanak. Nyolc ország vesz részt a klaszterben, amely a tagok közötti ismeretmegosztásra és tapasztalatcserére koncentrál. A tanulmány feltárja a hálózatépítés folyamatait, valamint a klaszter sikerének tényezőit.

Letöltés [PDF ]

 

Esettanulmány: Belgium vallon régió önértékelési eljárása

Esettanulmány: Belgium vallon régió önértékelési eljárása

A vallon vidékfejlesztési hálózat nemzeti hálózattámogató egysége nemcsak a hálózat értékelését lehetővé tévő önértékelési eljárást hozott létre, hanem egy három évre szóló cselekvéstervet is kidolgozott. Az esettanulmány feltárja ezeket a tevékenységet, illetve azok hosszú távú kihatásait.

Letöltés [PDF ]
Esettanulmány: Finn vidéki innovációs tábor

Esettanulmány: Finn vidéki innovációs tábor

A finn nemzeti hálózattámogató egység számos partnerrel tevékenykedett együtt az innovációs tábor kidolgozása és megvalósítása folyamán, amely szakembereket és vállalkozókat hozott össze, hogy megoldásokat dolgozzanak ki a finn vidéki területeket érintő veszélyek elhárítása és lehetőségek kiaknázása érdekében. A projekt 47 új vidéki innovációs ötletet gyűjtött össze, és létrehozott egy új projektfejlesztési modellt, amely Finnország határain belül és kívül egyaránt alkalmazható.

Letöltés [PDF ]
Esettanulmány: „Road show” Dániában a fiatalok bevonására

Esettanulmány: „Road show” Dániában a fiatalok bevonására

Számos vidéki dán város és falu szembesül a fiatalok nagyvárosi területekre történő elvándorlásával, emellett kevesen ismerik a vidéki területek lehetőségeinek fejlesztéséhez és támogatásához nyújtott uniós finanszírozás alkalmazási lehetőségeit. A mobil tanteremként működő „road show” prezentációk és innovatív oktatási anyagok segítségével több mint 3000, 15 és 18 év közötti diák számára mutatta be a vidéki területek kihívásait és megoldásait, feltárva az unió által alkalmazott beavatkozást is.

Letöltés [PDF ]
Esettanulmány: tematikus műhely Skóciában

Esettanulmány: tematikus műhely Skóciában

A skót nemzeti vidéki hálózat tematikus eseménysorozatot dolgozott ki a hálózatépítés és a bevált gyakorlatok megosztásának támogatására azon kulcsfontosságú ágazatokon belül, amelyek lehetőségeket vagy veszélyforrást rejtenek az ország vidéki területei számára. A 2011. és 2012. során megrendezett hét tematikus eseményen a helyi önkéntesektől kezdve az egyetemi kutatókig több mint 600 résztvevő jelent meg.

Letöltés [PDF ]
Esettanulmány: sikeres projektek megjutalmazása Észtországban

Esettanulmány: sikeres projektek megjutalmazása Észtországban

Az észt hálózattámogató egység pályázatsorozatot dolgozott ki a továbbterjesztésre alkalmas bevált gyakorlatok azonosítása érdekében, hogy ezáltal felhívják a figyelmet a projektekre és az azokat finanszírozó európai programokra. Az első pályázat a LEADER projektekre összpontosított, a második pedig az innovatív mezőgazdasági projekteket helyezte reflektorfénybe. A kezdeményezés sikerén felbuzdulva az észak-balti régió hálózati partnerei most egy új pályázat kidolgozása és megvalósítása érdekében működnek együtt, amely a határokon túli együttműködési projektek bevált gyakorlatainak példáit jutalmazza.

Letöltés [PDF ]