dsp_decreas_text dsp_increase_text

Lesnictví

 

Lesy a zalesněné pozemky pokrývají více než 40% plochy povrchu EU. Poskytují živobytí milionům pracovníků, podnikatelů a majitelů lesů. Lesníci jsou společně se zemědělci hlavními manažery půdy v EU a výrazně přispívají k hospodářskému růstu, zaměstnanosti a prosperitě, a to zejména ve venkovských oblastech. Lesy mají řadu ekonomických, environmentálních a sociálních funkcí. Patří mezi ně zachování biologické rozmanitosti stanovišť, poskytují zdroj obnovitelné energie a pomáhají v boji proti klimatickým změnám.

Celostátní síť pro venkov (NRN) Lesní tematická iniciativa

NRN Lesní tematická iniciativa byla zahájena v prosinci 2009. Cílem bylo vytvořit pracovní prostředí v rámci NRN, aby mohla být podpořena výměna relevantních zkušeností a praxe ve zdokonalování realizace lesnických opatření v letech 2007-2013 v rámci programů rozvoje venkova (PRV).

Hlavní náplní a očekávané výsledky této iniciativy byly ustanoveny během prvního zasedání pracovní skupiny v Bruselu (prosinec 2009), kde iniciační skupina pěti celostátních sítí pro venkov (NRN) vytvořila základ pro další spolupráci. Zájem o iniciativu se od té doby rozrostl na celkem 10 členů NRN.

V rámci analytické práce provedené Lesní tematickou iniciativou podpořil kontaktní bod sítě pro rozvoje venkova (ENRD) přípravu podkladového dokumentu [PDF ] zkoumající implementaci směrnic PRV souvisejících s lesnictvím v období 2007-2013 u vybraných členských států. Celostátní sítě pro venkov (NRN) tak přispěly do přehledu a bilance specifických informací o zemi.

Tyto NRN také pracovaly na tom, aby identifikovali tři hlavní oblasti zájmu, ve kterých se definují a zakládají společné aktivity. Ty byly prezentovány spolu s návrhy na konkrétní společné aktivity na 10. zasedání setkání NRN (Edinburgh, září 2010) [PDF ].

Pro více informací nahlédněte do souhrnného dokumentu o společných aktivitách v rámci NRN Lesního tematické iniciativy [PDF ]

Konkrétní témata a společné aktivity NRN Lesní tematické iniciativy

Použití biomasy z lesů v malém rozsahu (krátké energetické řetězce)

Toto téma se zaměřuje na výměnu postupů zpracování týkajících se využití lesní biomasy k výrobě energie (zejména pro vytápění) v lokálním rozsahu. Aktivity týkající se tohoto tématu jsou vedeny finskou sítí NRN, která také hostila speciální seminář ve dnech 25.-27. září 2011 v Punkaharju (Finsko).

Multifunkční role lesů (veřejné statky a služby, které poskytují lesy)

Toto téma bylo zahajovacím tématem studijní návštěvy organizované španělskou NRN v říjnu 2010. Ústředním bodem byly tzv. dehesa doubravy v jižním Španělsku (Andalusie), kde účastníci prozkoumali některé z možností pro ekonomickou diverzifikaci, které lesy nabízí.

Výsledky studijního pobytu [PDF ] vedly až k mezinárodnímu semináři na téma "Řízení environmentálních veřejných statků", který pořádal wallonský NRN v Namuru, Belgie, ve dnech 18. - 19. listopadu 2010. Další příklady multifunkční úlohy lesů v širším kontextu EU byly prezentovány na semináři (viz sborník semináře, vypracované organizací Wallon |Rural Network [PDF ]).

Pro více informací viz souhrnný dokument o společných činnostech organizovaných v rámci tohoto dílčího tématu španělskou a wallonskou sítí [PDF ]

Po výměně zkušeností v rámci tohoto dílčího tématu se konala (druhá studijní návštěva organizovaná) Místní akční skupinou LEADER (LAG) Pays Landes Adour Océanes v Landes oddělení regionu Aquitaine (Francie). Lesní a mnohonásobné socioekonomické a environmentální rozměry se zkoumaly ve vztahu k vytvoření a realizaci místní integrované rozvojové strategie.

Podpora soukromého lesnického hospodaření

Je identifikováno široké spektrum možných aktivit na toto téma a o mnohých z nich se v současné době se ještě uvažuje. Italská NRN převzala vedení a navrhuje součinnost, která má vést k výměně zkušeností na téma zlepšování přístupnosti dat pro odvětví lesního hospodářství. Souhrnný dokument návrhu je k dispozici [PDF ]

Ostatní přidružené činnosti

Kongres RomaForest 2011 (Řím, Itálie, 23. - 24. června 2011)

U příležitosti Mezinárodního roku lesů vyhlášeného Spojenými národy hostila italská NRN v červnu 2011 italský NRN za podpory sítě pro rozvoje venkova mezinárodní kongres o stávající a budoucí roli lesních zdrojů v sociálním a hospodářském rozvoji venkovských oblastí. Více informací o výsledcích kongresu najdete na oficiálních stránkách RomaForest2011 nebo si přečtěte shrnutí o této akci [PDF ]

Zjistěte více o lesním hospodářství

Venkovská podnikatelská brána obsahuje zvláštní oddíl týkající se lesního hospodářství, kde můžete najít mnohé relevantní informace o politickém kontextu, lesní projekty a další užitečné on-line zdrojů.

Podívejte se na speciální edici venkova EU Venkovská revue o lesích a lesní hospodářské politice v EU.

Viz také speciální edice EAFRD Příručka příkladů projektů o lesnických projektech.

Projděte si databázi projektů PRV ohledně projektů týkajících se lesního hospodářství