dsp_decreas_text dsp_increase_text

SZP po roce 2020

Společná zemědělská politika (SZP/CAP): Pohled do budoucna

Veřejná debata o budoucnosti CAP

EU společná zemědělská politika (SZP/CAP) má být reformována do roku 2013. Ještě před stanovením jakýchkoliv výchozích politických směrnic pro tento úsek, inicioval Dacian Cioloş, člen Evropské komise, zodpovědné za zemědělství a rozvoj venkova, dne 12. dubna 2010 veřejnou debatu o budoucnosti SZP/CAP, na kterou byli přizvání všichni zainteresovaní občané a organizace EU.

Diskusi zahájila Evropská komise položením následujících otázek:

  1. Jaké by měly být cíle budoucí politiky rozvoje venkova?
  2. Jak zefektivnit účinnost politických nástrojů?
  3. Jak zlepšit řízení politiky?

Dne 14. dubna 2010 se konala mimořádná schůze koordinačního výboru Evropské sítě rozvoje venkova ENRD , na níž byli všichni členové výboru vyzváni, aby se ve své vlastní zemi/organizaci účastnili veřejné debaty SZP/CAP po roce 2013.

Členové byli požádání, aby zaslali své příspěvky do 3. června 2010. Chcete-li si přečíst příspěvky řazené podle země, nebo také syntézu těchto příspěvků, klikněte zde.

Na základě výsledků této debaty představila Evropská komise dne 18. listopadu 2010 sdělení o „SZP/ CAP do roku 2020", které předkládá možnosti budoucí SZP/CAP.

Legislativní návrhy Evropské komise pro rozvoj venkova po roce 2013

Dne 12. října 2011 předložila Komise soubor legislativních návrhů pro období 2013-2020.

Návrhy obsahovaly pracovní verzi směrnic [PDF ] a zabývaly se podporou rozvoje venkova Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EAFRD). Tento nový návrh EAFRD navazuje na základy politiky SZP/CAP pro rozvoj venkova a je úzce spjat s Evropa 2020 – Evropská strategie růstu.

Následuje diskuse v Evropském parlamentu a radě, schválení různých předpisů a prováděcích vyhlášek, jež se očekává koncem roku 2013, s výhledem na reformu SZP/CAP od 1. ledna 2014.

Další informace

Pro další základní informace o veřejné diskusi, klikněte prosím na následující odkazy:

  • Projev komisaře Ciolose na téma „Budoucnost evropské zemědělské politiky – výzva k veřejné diskusi“ duben 2010 [PDF ]
  • Otázky týkající se aspektů rozvoje venkova [PDF ]
  • Prezentace koordinačního výboru Evropské sítě rozvoje venkova ENRD na veřejné diskusi o SZP/CAP po roce 2013, duben 2010 [PDF ]
  • Syntéza příspěvku přijatých prostřednictvím ENRD (13. 07. 2010) [PDF ]
  • Stručný průvodce návrhy Evropské komise týkajících se rozvoje venkova v EU po roce 2013 [PDF ]

Další podrobnější informace o diskusi SZP/CAP naleznete rovněž na následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_en.htm..

Další informace o legislativních návrzích Evropské komise pro rozvoj venkova po roce 2013 naleznete na oficiálních stránkách Evropské komise generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova pod následujícím odkazem: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm