Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Pilotażowy program szkoleniowy dla KSOW – moduł 2

14 marca 2013 r., Åre, Szwecja

Drugi moduł pilotażowego szkolenia dla KSOW zorganizowany został przez szwedzką KSOW w dniu 14 marca 2013 r. wraz z 17. posiedzeniem KSOW.

Tematem modułu 2 było „Zwiększanie zaangażowania interesariuszy”. Całe szkolenie zostało zorganizowane i było prowadzone w oparciu o metodologię znaną jako metoda RICA..

Metoda RICA - Research (badania), Ideas (pomysły), Concepts (koncepcje) and Action (działania) – to sterowany proces partycypacyjny, z którego powszechnie korzysta szwedzka jednostka wsparcia sieci(JWS) w celu zaangażowania szerokiego grona interesariuszy do znajdywania rozwiązań dla ważnych wyzwań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich zidentyfikowanych przez KSOW.

W module 2 wzięło udział 50 uczestników z 19 sieci, w tym ENRD, 15 sieci krajowych i 3 sieci regionalnych.

Materiały przygotowujące

  • Pismo powitalne i program [PDF ]

  • Wprowadzenie do modułu 2 [PDF ]

  • Wprowadzenie do metody RICA [PDF ]

Wyniki

Pełne sprawozdanie z wyników szkolenia dostępne jest poniżej:

  • Uwagi, obserwacje i wyniki pilotażowego modułu szkoleniowego 2 [PDF ]
  • Plik audio ( format MP3 ) z oczekiwaniami uczestników przed modułem pilotażowym 2
  • Plik audio ( format MP3 ) z przemyśleniami uczestników po module pilotażowym 2
  • Film wideo z wynikami metody RICA w postaci krótkich scenek rodzajowych na temat „Jak zwiększyć zaangażowanie interesariuszy w rozwój obszarów wiejskich.”

Uwagi i materiały pomocnicze

Metoda RICA określana jest przez jej twórców jako „otwarty proces innowacyjny, który prowadzi do działań i wyników” i może być z powodzeniem stosowana przez wiele firm i agencji rządowych w Szwecji i poza nią. Więcej na temat tego procesu można przeczytać tutaj: www.rika.se

Szwedzka JWS zaczęła korzystać z tej metody w 2011 r. widząc w niej nowy i aktywny sposób wspierania przedsiębiorców z obszarów wiejskich.

Według Hans-Olof Stalgren ze szwedzkiej JWS:

„Zorganizowaliśmy sześć 24-godzinnych „wyścigów” w różnych miejscach w Szwecji. Do zaproszonych uczestników należeli urzędnicy z powiatowych rad administracyjnych (regionalnych IZ), organizacji i firm doradczych, gmin itp. W każdym z „wyścigów” uczestniczyło około 30 osób. Utworzyli oni 4 lub 5-osobowe grupy regionalne i pracowali z wykorzystaniem metody RICA w celu przedstawienia koncepcji i planu działania, w jaki sposób najlepiej wspierać przedsiębiorców z obszarów wiejskich i doradzać im w danym regionie. Odbywało się to na zasadzie konkursu, w ramach którego wszyscy uczestnicy oddawali głosy na koncepcje innych i tym sposobem wyłoniono zwycięzcę „wyścigu”. Przynajmniej dwie ze zwycięskich koncepcji są obecnie realizowane w dwóch regionach Szwecji. Jedna z nich otrzymała również nagrodę specjalną na naszej gali w 2011 r.”

Więcej informacji dostępnych jest tutaj. [PDF ]

Galeria

Moduł 2 Galeria zdjęć


Ostatnia aktualizacja: 28/03/2014 | Początek