dsp_decreas_text dsp_increase_text

Σύνηθεις ερωτήσεις

Ερωτήσεις σχετικά με τη Πολιτική για την Αγροτική Ανάπτυξη

Όποτε είναι δυνατό, συμπεριλαμβάνουμε κάποιες συχνές ερωτήσεις στις ιστοσελίδες μας. Η ενότητα αυτή έχει στόχο να συνοψίσει τις συχνές ερωτήσεις που διατίθενται στην ιστοσελίδα.

Θέματα:

 1. Γιατί χρειάζεται η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης;
 2. Τι είναι η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ;
 3. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ);
 4. Τι είναι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ);
 5. Τι είναι ο άξονας αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ;
 6. Τι είναι το μέτρο αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ;
 7. Τι είδους έργα μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης;
 8. Τι είναι η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης;
 9. Τι είναι το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο;
 10. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ);
 11. Ποιος είναι ο ρόλος του Σημείου Επαφής του ΕΔΑΑ;
 12. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (ΕΔΑ);
 13. Τί είναι η μεθοδολογία αγροτικής ανάπτυξης του LEADER;
 14. Τι είναι η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ);
 15. Τι είναι η διακρατική συνεργασία;
 16. Πώς μπορώ να υποβάλλω αίτηση για τη χρηματοδότηση της κοινοτικής αγροτικής ανάπτυξης;
 17.