dsp_decreas_text dsp_increase_text

ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ

 

Τα δάση και οι υπόλοιπες δασικές εκτάσεις καλύπτουν περισσότερο από το 40% της επιφάνειας της ΕΕ. Προσφέρουν τα προς το ζην για εκατομμύρια εργάτες, επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες δασών. Οι δασοκόμοι μαζί με τους αγρότες αποτελούν τους κύριους διαχειριστές της γης της ΕΕ, συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, στις εργασίες και την ευημερία, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Τέλος τα δάση εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς: οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς, επιπλέον είναι μια πηγή ανανεώσιμης ενέργειας και συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Θεματική Πρωτοβουλία για τη Δασοκομία του ΕΑΔ

Η Θεματική Πρωτοβουλία για τη Δασοκομία του ΕΑΔ παρουσιάστηκε το Δεκέμβριο του 2009. Σκοπός ήταν η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος στους κόλπους των ΕΑΔ για την προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών σχετικά με τη βελτίωση της εφαρμογής των μέτρων δασοκομίας στα πλαίσια των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Ο κύριος σκοπός και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας συμφωνήθηκαν στη διάρκεια της συνάντησης της ομάδας εργασίας στις Βρυξέλλες (Δεκέμβριος 2009), όπου μια αρχική ομάδα 5 ΕΑΔ έθεσε τη βάση για την περαιτέρω συνεργασία. Από τότε το ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία αυξήθηκε ώστε να συμπεριλάβει συνολικά 10 ΕΑΔ.

Ως μέρος του αναλυτικού έργου που αναλαμβάνεται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας, το Σημείο Επαφής του ΕΔΑΑ στήριξε την κατάρτιση ενός Εγγράφου Εργασίας [PDF ] επανεξετάζοντας την εφαρμογή των σχετικών με τη δασοκομία μέτρων στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 των επιλεγμένων Κρατών Μελών. Τα ΕΑΔ συνέβαλαν στη συλλογή και επανεξέταση των ειδικών για τη χώρα πληροφοριών.

Τα ΕΑΔ εργάστηκαν επίσης για τον προσδιορισμό των τριών κύριων τομέων ενδιαφέροντος εντός των οποίων θα ορίσουν και θα δρομολογήσουν κοινές δραστηριότητες. Οι τελευταίες παρουσιάστηκαν παράλληλα με τις προτάσεις για συγκεκριμένες κοινές δραστηριότητες, στη 10η συνάντηση του ΕΑΔ (Εδιμβούργο, Σεπτέμβριος 2010) [PDF ].

Συνοπτική ανακοίνωση περί των κοινών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της θεματικής πρωτοβουλίας για τη δασοκομία [PDF ]

Ειδικά θέματα και κοινές δραστηριότητες

Χρήση της βιομάζας από τα δάση σε μικρή κλίμακα (βραχείες ενεργειακές αλυσίδες)

Το θέμα αυτό εστιάζει στην ανταλλαγή των πρακτικών που αφορούν τη χρήση της δασικής βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας (συγκεκριμένα θέρμανσης) σε τοπικό επίπεδο. Οι δραστηριότητες στα πλαίσια αυτού του θέματος καθοδηγούνται από το φινλανδικό ΕΑΔ ενώ πραγματοποιήθηκε και ένα σεμινάριο αφιερωμένο σε αυτό το θέμα στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2011 στο Punkaharju (Φινλανδία).

Ο πολυλειτουγικός ρόλος των δασών (δημόσια αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από τα δάση)

Το θέμα αυτό τέθηκε από μια επίσκεψη μελέτης που διοργανώθηκε από το ισπανικό ΕΑΔ τον Οκτώβριο του 2010. Το σημείο εστίασης της επίσκεψης ήταν τα δάση βελανιδιάς dehesa στη νότια Ισπανία (Ανδαλουσία) όπου οι συμμετέχοντες εξερεύνησαν κάποιες από τις δυνατότητες οικονομικής διαφοροποίησης που προσφέρονται από τα δάση.

Τα αποτελέσματα της επίσκεψης μελέτης [PDF ] οδήγησαν σε ένα διεθνές σεμινάριο για τη «Διαχείριση των Περιβαλλοντικών Δημόσιων Αγαθών» που διοργανώθηκε από το ΕΑΔ της Walloon στην πόλη Namur, Βέλγιο, στις 18-19 Νοεμβρίου 2010. Πρόσθετα παραδείγματα του πολυλειτουργικού ρόλου των δασών στο ευρύτερο πλαίσιο της ΕΕ παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου (Πρακτικά του σεμιναρίου, που συντάχθηκαν από το Αγροτικό Δίκτυο της Βαλλονίας [PDF ]).

Συνοπτική ανακοίνωση περί των κοινών δραστηριοτήτων που διοργανώθηκαν στα πλαίσια αυτού του υπο-θέματος από τα δίκτυα της Ισπανίας και της Βαλλονίας [PDF ]

Έπειτα από αυτές τις ανταλλαγές στα πλαίσια αυτού του υπο-θέματος, διοργανώθηκε μια δεύτερη επίσκεψη μελέτης από την ΟΤΔ LEADER Pays Landes Adour Ocèanes στο Γεωγραφικό Διαμέρισμα Λάνδες (Landes) της περιοχής της Ακουιτανίας (Γαλλία) στις 27-30 Σεπτεμβρίου 2011. Εδώ, τα δάση και οι πολλαπλές κοινωνικο-οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές τους μελετήθηκαν σε σχέση με τη δημιουργία και πραγματοποίηση μιας τοπικής ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής.

Στήριξη της διαχείρισης της ιδιωτικής δασοκομίας

Ένα ευρύ φάσμα πιθανών δραστηριοτήτων έχει προσδιοριστεί για το θέμα αυτό και βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό εξέταση. Το ιταλικό ΕΑΔ έχει αναλάβει τα ηνία με σκοπό να προτείνει μια κοινή δραστηριότητα η οποία προβλέπει την ανταλλαγή εμπειριών για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των δεδομένων για τον τομέα της δασοκομίας. Συνοπτική ανακοίνωση της πρότασης [PDF ]

Άλλες σχετικές δραστηριότητες

Συνέδριο RomaForest 2011 (Ρώμη, Ιταλία, 23-24 Ιουνίου 2011)

Επ' ευκαιρίας του διεθνούς έτους δασών των ΗΕ, τον Ιούνιο του 2011, το ιταλικό ΕΑΔ με την υποστήριξη του ΕΔΑΑ, φιλοξένησε ένα διεθνές συνέδριο σχετικά με τον τρέχοντα και τον μελλοντικό ρόλο των δασικών πηγών στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών τον Ιούνιου του 2011. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του συνεδρίου επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του RomaForest2011 ή βρείτε τη συνοπτική ανακοίνωση της εκδήλωσης [PDF ]

Ανακαλύψτε περισσότερα για τη Δασοκομία

Το EU Rural Review σχετικά με την Δασοκομία και την αγροτική ανάπτυξη (Νοέμβριος 2011) [PDF ]

Το Φυλλάδιο έργων του ΕΓΤΑΑ σχετικά με τη Δασοκομία παρουσιάζει μια σειρά από άρθρα σχετικά με το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ΕΓΤΑΑ για την βιώσιμη ανάπτυξη του ευρέως φάσματος των διαφορετικών δασικών πόρων της ΕΕ [PDF ]

Η Η Πύλη Αγροτικής Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει μια ειδική ενότητα για τη Δασοκομία όπου μπορείτε να βρείτε και άλλες σχετικές πληροφορίες για το πλαίσιο της πολιτικής, τα έργα δασοκομίας και άλλες χρήσιμες διαδικτυακές πηγές.

Κάντε αναζήτηση στην βάση δεδομένων έργων του ΕΑΔ για έργα που συνδέονται με τον τομέα της δασοκομίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα αυτής της Θεματικής Πρωτοβουλίας θα διατεθούν καθώς εξελίσσεται το έργο.