dsp_decreas_text dsp_increase_text

Επισκόπηση της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης

Εθνικά και Περιφερειακά Προγράμματα

Τα Κράτη Μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, επιλέγοντας από 41 μέτρα που καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες τους.

Εισαγωγή στα ΠΑΑ

Κάθε Κράτος Μέλος εφαρμόζει την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013 μέσω του(των) Προγράμματος(των) Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Ένα Κράτος Μέλος μπορεί να έχει είτε ένα μοναδικό πρόγραμμα για ολόκληρη την επικράτειά του ή ένα σύνολο από περιφερειακά προγράμματα.

Τα ΠΑΑ αποτελούνται από τις κοινές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ και από το εκάστοτε Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής του Κράτους Μέλους.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης ενός μεμονωμένου Κράτους Μέλους επισκεφθείτε τον διαδραστικό μας χάρτη και επιλέξτε τη χώρα για την οποία ενδιαφέρεστε.

Είτε το Κράτος Μέλος διαθέτει ένα ενιαίο πρόγραμμα ή ένα σύνολο περιφερειακών προγραμμάτων, κάθε Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει:

  • Μια ανάλυση της κατάστασης στις αγροτικές περιοχές από πλευράς ισχυρών και αδύνατων σημείων και τη στρατηγική που επιλέχθηκε για να ανταποκριθούν σε αυτά,
  • Μια αιτιολόγηση των επιλεγμένων προτεραιοτήτων, αναφορικά με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής, καθώς επίσης και της αναμενόμενης επίδρασης,
  • Πληροφορίες σχετικά με τους άξονες και τα μέτρα που προτάθηκαν για κάθε άξονα και την περιγραφή, συμπεριλαμβανομένων των επαληθεύσιμων στόχων και δεικτών που καθιστούν δυνατή τη μέτρηση της προόδου, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων.
  • Ένα σχέδιο χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ και την αντίστοιχη εθνική/περιφερειακή δημόσια χρηματοδότηση που προβλέπεται για κάθε έτος και για ολόκληρη την προγραμματική περίοδο για κάθε άξονα + ενδεικτική ανάλυση των αρχικών ποσών κατά μέτρο,
  • Πληροφορίες σχετικά με τη συμπληρωματικότητα με τα άλλα μέτρα που χρηματοδοτούνται από τα όργανα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μέσω της πολιτικής συνοχής της, καθώς επίσης και από τα όργανα στήριξης της Κοινότητας για την αλιεία,
  • Λεπτομέρειες των διακανονισμών υλοποίησης των Προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού όλων των αρμόδιων αρχών και μιας συνοπτικής περιγραφής των δομών διαχείρισης και ελέγχου.
  • Μια περιγραφή των συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς επίσης και της σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης.
  • Λεπτομέρειες του σχεδίου ώστε να διασφαλιστεί η δημοσιοποίηση του προγράμματος.

Το πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης προσφέρει ένα «μενού» 41 μέτρων. Τα Κράτη Μέλη επιλέγουν από το μενού αυτό εκείνα τα μέτρα που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες των αγροτικών περιοχών τους. Εν συνεχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται στα εθνικά και περιφερειακά τους προγράμματα. Η συμβολή της ΕΕ στην χρηματοδότηση των μέτρων εξαρτάται από το μέτρο και τη συγκεκριμένη περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα των ΠΑΑ, βλέπε Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ 1698/2005 της 20ησ Σεπτεμβρίου 2005(στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Για περισσότερες λεπτομερές σχετικά με τα μεμονωμένα μέτρα από τον άξονα κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους:

Για λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες υλοποίησης, κάντε κλικ εδώ (Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αρ. 1974/2006 της 15ης Δεκεμβρίου 2006).

Τα Κράτη Μέλη μπορούν επίσης να τροποποιήσουν και ενημερώσουν τα προγράμματά τους κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης (2007-2013) ώστε να ανταποκριθούν στις αλλαγές στο περιβάλλον και την ευρύτερη αγροτική οικονομία. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε προσαρμογές εντός και μεταξύ των αξόνων και των μέτρων.