dsp_decreas_text dsp_increase_text

Επισκόπηση της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης

Εθνικές Στρατηγικές

Μια εισαγωγή στα Εθνικά Σχέδια Στρατηγικής (ΕΣΣ)

Κάθε Κράτος Μέλος έχει αναπτύξει το δικό του Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής (ΕΣΣ) για την αγροτική ανάπτυξη, βασισμένο στις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ, οι οποίες λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις συγκεκριμένες περιστάσεις και ανάγκες της κάθε χώρας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Στρατηγικές ενός μεμονωμένου Κράτους Μέλους επισκεφθείτε τον διαδραστικό μας χάρτη και επιλέξτε τη χώρα για την οποία ενδιαφέρεστε.

Τα Εθνικά Σχέδια Στρατηγικής (ΕΣΣ) επιδιώκουν να παράσχουν ένα εργαλείο αναφοράς για να προετοιμάσουν τον προγραμματισμό του ΕΓΤΑΑ. Οι στρατηγικές υλοποιούνται μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης είτε για τη χώρα ή για ορισμένα Κράτη Μέλη, για συγκεκριμένες διοικητικές περιοχές. Οι εθνικές στρατηγικές βοηθούν στο να:

  • προσδιοριστούν οι περιοχές όπου η χρήση της στήριξης της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη προσθέτει την περισσότερη αξία.
  • Δημιουργηθεί ο δεσμός με τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ορίζονται στα πλαίσια της ατζέντας της Λισσαβόνας (στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση) και της ατζέντας του Γκέτεμποργκ (στόχοι βιωσιμότητας),
  • Διασφαλιστεί η συνέπεια με τις λοιπές πολιτικές της ΕΕ, συγκεκριμένα με εκείνες για την οικονομική συνοχή και το περιβάλλον,
  • Βοηθηθεί η εφαρμογή της νέας ΚΓΠ με προσανατολισμό στην αγορά και η απαραίτητη αναδιάρθρωση που αυτή συνεπάγεται στα παλαιά και τα νέα Κράτη Μέλη.

Τα Εθνικά Σχέδια Στρατηγικής περιλαμβάνουν:

  • Μια αξιολόγηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κατάστασης και του αναπτυξιακού δυναμικού.
  • Την στρατηγική που επιλέγεται για την κοινή δράση από την ΕΕ και το ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος, που υποδεικνύει την συνέπεια των επιλογών που γίνονται μαζί με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ;
  • Τις θεματικές και εδαφικές προτεραιότητες για αγροτική ανάπτυξη στα πλαίσια κάθε άξονα, συμπεριλαμβανομένων και των κύριων ποσοτικοποιημένων στόχων και των κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης,
  • Έναν κατάλογο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που υλοποιούν το εθνικό σχέδιο στρατηγικής και μια ενδεικτική κατανομή του ΕΓΤΑΑ για κάθε πρόγραμμα,
  • Τα μέσα για τη διασφάλιση του συντονισμού με τα λοιπά όργανα της κοινής γεωργικής πολιτικής και, εφόσον χρειαστεί, τον προϋπολογισμό για την επίτευξη των Στόχων Σύγκλησης;
  • Μια περιγραφή των διευθετήσεων και του προϋπολογισμού για τον καθορισμό του εθνικού αγροτικού δικτύου στο Κράτος Μέλος.