dsp_decreas_text dsp_increase_text

Επισκόπηση της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης

Πλαίσιο της ΕΕ

Το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη μπορεί να χωριστεί σε τέσσερα επίπεδα, και συγκεκριμένα: (i) Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ, (ii) Στρατηγικές κρατών μελών/ σε εθνικό επίπεδο, (iii) Προγράμματα, και (iv) Λεπτομερής εφαρμογή ανά θεματικό άξονα και μέτρο. Η δομή αυτή παρέχει ένα κοινό πλαίσιο για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό κάθε Κράτους Μέλους, καθοδηγούμενων από τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ. Στόχος είναι, στο πλαίσιο των κοινών κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ, τα κράτη μέλη και, σε κάποιες περιπτώσεις, περιφέρειες, να αναπτύξουν σχέδια προσαρμοσμένα στην κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων τους και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Το πλαίσιο περιλαμβάνει έγγραφα προγραμματισμού, σε κάθε επίπεδο, τα οποία παρέχουν τις στρατηγικές προτεραιότητες για την αγροτική ανάπτυξη, τα αναλυτικά προγράμματα και τα επιμέρους μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που έχουν επιλεγεί για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγροτικής ανάπτυξης σε κάθε χώρα και/ή περιφέρεια. Δείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα επίπεδα μέσω των παρακάτω συνδέσμων.

  1. Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για Αγροτική Ανάπτυξη
  2. Εθνικά Σχέδια Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης
  3. Εθνικά ή Περιφερειακά Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης
  4. Υλοποίηση του προγράμματος, παρακολούθηση και αξιολόγηση

EU Framework EU Strategic Guidelines for Rural Development National Strategies National and Regional Programmes Programme Implementation

Σχετικές πληροφορίες