dsp_decreas_text dsp_increase_text

Η Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης σε αριθμούς

 

Στο πλαίσιο των Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013, τα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ έχουν αναπτύξει την εθνική στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης τους, με βάση την ανάλυση των αναγκών τους. Τα εθνικά/περιφερειακά Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 υλοποιούν τους εθνικούς στόχους στρατηγικής μέσω της εφαρμογής των μέτρων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ.

Η Διαχειριστική Αρχή του κάθε ΠΑΑ, μαζί με την Επιτροπή Παρακολούθησης, παρακολουθούν την πρόοδο και τα επιτεύγματα του προγράμματος μέσω δεικτών οικονομικών μεγεθών, επιδόσεων και αποτελεσμάτων που συνδέονται με τα μέτρα αυτά, όπως ορίζονται από το Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι αναμενόμενοι σκοποί (στόχοι), στο επίπεδο του μέτρου και του προγράμματος συνολικά.

Κάθε χρόνο, το ΕΔΑΑ παράγει μια σειρά από προϊόντα, τα οποία παρουσιάζουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε κάθε ένα από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που εκτελούνται σε ολόκληρη την ΕΕ:

Τα Θεματικά Δελτία Πληροφοριών είναι μια σειρά από δελτία πληροφοριών, τα οποία παρέχουν μια σαφή εικόνα των παραβάσεων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης ανά θέμα, τονίζοντας τους δεσμούς μεταξύ των προτεραιοτήτων της πολιτικής, των μέτρων εφαρμογής και των πραγματικών αποτελεσμάτων τους στο έδαφος.

Τα Δελτία Πληροφοριών ΠΑΑ παρουσιάζουν "στιγμιότυπα" της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την οικονομική εκτέλεση των προγραμμάτων (πραγματοποιηθείσα συνολική δημόσια δαπάνη), τη συνολική πρόοδο του ΠΑΑ όσον αφορά τα αποτελέσματα και συγκρίσεις με τους στόχους για το 2007-2013.

Τα Δελτία Πληροφοριών Μέτρων παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πορεία των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ των 27, με βάση την επίτευξη φυσικών αποτελεσμάτων (πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα) και συγκρίσεις με τους στόχους που έχουν τεθεί για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.

Οι Πίνακες Δεικτών Παρακολούθησης ΠΑΑ αποτελούνται από συνοπτικούς πίνακες, συνοδευόμενους από διαγράμματα, που απεικονίζουν την πρόοδο της υλοποίησης των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ (ΠΑΑ), μέσω δεικτών οικονομικών μεγεθών, επιδόσεων και αποτελεσμάτων.

Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης σε Αριθμός . [PDF ]


 

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα και τους δείκτες αποτελεσμάτων εξακολουθούν να υπάρχουν στους Πίνακες δεικτών παρακολούθησης ΠΑΑ.