dsp_decreas_text dsp_increase_text

Maaseudun kehittämispolitiikan yleistiedo

EU:n toimintakehys

EU:n maaseudun kehittämispolitiikka voidaan jakaa neljään tasoon: (i) Euroopan strategiset suuntaviivat; (ii) Kansalliset strategiat; (iii) Ohjelmat ; ja (iv) Eritelty täytäntöönpano toimintalinjojen ja toimenpiteiden mukaisesti . EU:n strategiset suuntaviivat tarjoavat yhteiset puitteet kullekin jäsenvaltiolle suunnittelua ja ohjelmointia varten. Tavoitteena on, että jäsenvaltiot (tai alueet) EU:n yhteisten suuntaviivojen puitteissa, laativat suunnitelmat, jotka on räätälöity vastaamaan kunkin jäsenvaltion tai alueen omia ominaispiirteitä ja haasteita. Toimintakehys sisältää suunnitteluasiakirjat, joissa eri tasoilla esitetään maaseudun kehittämisen strategiset prioriteetit, eritellyt ohjelmat ja yksittäiset kehittämistoimenpiteet, jotka on valittu vastaamaan määrätyn valtion ja/tai alueen maaseudun kehittämisen erityistarpeita. Lisätietoja eri tasojen sisältämästä eritellystä informaatiosta alla olevista linkeistä.

  1. EU:n maaseudun kehittämisen strategiset suuntaviivat
  2. Maaseudun kehittämisen kansalliset strategiasuunnitelmat
  3. Maaseudun kansalliset tai alueelliset kehittämisohjelmat
  4. Kehittämisohjelman täytäntöönpano, valvonta ja arviointi

EU Framework Az uniós stratégiai iránymutatások A nemzeti stratégiák A nemzeti vagy regionális vidékfejlesztési programok Rural development programme implementation

Lisätietoja