Decrease text Increase text

LAG details

Romania
L-RO001-130
Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor
---
999999
---
Ovidiu Șoaita
+40