Decrease text Increase text

LAG details

Romania
L-RO001-128
Asociația Grupul de Acțiune Locală Maramureș Vest GALMMV
---
999999
---
Dumitru Marinescu
+40