Decrease text Increase text

LAG details

Romania
L-RO001-126
Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești - Focuri
---
999999
---
Vasile Aştefanei
+40