Decrease text Increase text

LAG details

Latvia
L-LV001-021
Partnership Northern Gauja / Lauku partnerība "Ziemeļgauja"
Valkas Steet 16
4730
Strenči
RŪTA ZEPA
+ 371 29163859
English
1964.528982
16
Brenguļu, Ērģemes, Ēveles, Gaujienas, Grundzāles, Jērcēnu, Kauguru, Plāņu, Seda, Strenči, Trikātas, Valka, Valkas, Vijciema, Virešu, Zvārtavas