Decrease text Increase text

LAG details

Poland
L-PL001-038
Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12
87-850
Choceń
MIROSŁAW WOJTCZAK
+48 54 288 66 69
+48 54 288 66 69
Polish
The revival of cultural and sporting way of living in the LAG area. The development of the touristic area function by effective use of natural and cultural resources. Improving the quality of life, including the conditions of employment (job creation).
1247.566493
10
Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec, Włocławek