Decrease text Increase text

LAG details

Latvia
L-LV001-030
Partnership "Selija" / Lauku partnerība "Sēlija"
Skolas Street 16a
5208
Aknīste
SKAIDRĪTE MEDVECKA
+ 371 65236604
Latvian, English
2970.823553
24
Ābeļu, Aknīste, Aknīstes, Asares, Atašienes, Dignājas, Dunavas, Elkšņu, Gārsenes, Kalna, Krustpils, Kūku, Leimaņu, Mežāres, Rites, Rubenes, Salas, Saukas, Sēlpils, Variešu, Viesīte, Viesītes, Vīpes, Zasas