Decrease text Increase text

LAG details

Latvia
L-LV001-023
Aluksne Rural Partnership / Alūksnes lauku partnerība
Brūža Street 1
4301
Alūksne
SANTA HARJO - OZOLIŅA
+371 64321132
+ 371 26330477
1963.124093
19
Alsviķu, Alūksne, Annas, Ape, Apes, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunannas, Jaunlaicenes, Kalncempju, Liepnas, Malienas, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Trapenes, Veclaicenes, Zeltiņu, Ziemera