Decrease text Increase text

LAG details

Slovenia
L-SI001-006
Ovtar Slovenskih goric
Trg osvoboditve 9
2230
Lenart v Slovenskih Goricah
LAG MANAGER
+ 386 51 66 08 65
204.582701
78
Andrenci, Benedikt, Brengova, Čagona, Cenkova, Cerkvenjak, Cogetinci, Črmljenšak, Dolge Njive, Dražen Vrh - del, Drvanja, Froleh, Gočova, Grabonoški Vrh, Gradenšak, Hrastovec v Slov. goricah, Ihova, Ivanjski Vrh, Jurovski Dol, Kadrenci, Komarnica, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lenart v Slov. goricah, Ločki Vrh, Lokavec, Lormanje, Malna, Močna, Nadbišec, Negovski Vrh, Obrat, Osek, Peščeni Vrh, Radehova, Rogoznica, Rožengrunt, Selce, Šetarova, Smolinci, Spodnja Bačkova, Spodnja Ročica, Spodnja Senarska, Spodnja Voličina, Spodnje Partinje, Spodnje Verjane, Spodnji Gasteraj, Spodnji Porčič, Spodnji Žerjavci, Srednji Gasteraj, Štajngrova, Stanetinci, Stara Gora, Straže, Sv. Ana v Slov. goricah, Sv. Trije Kralji v Slov. gor., Sv. Trojica v Slov. goricah, Trotkova, Trstenik, Vanetina, Varda, Vinička vas, Zamarkova, Zavrh, Zgornja Bačkova, Zgornja Ročica, Zgornja Ščavnica, Zgornja Senarska, Zgornja Voličina, Zgornje Partinje, Zgornje Verjane, Zgornji Gasteraj, Zgornji Porčič, Zgornji Žerjavci, Žice, Žitence, Župetinci