Decrease text Increase text

LAG details

Spain
L-ES010-009
Asociación Grupo de Desenvolvemento Rural Ulla-Umia-Lérez
C/ SERAFÍN PAZO S/N
PONTEVEDRA
36680
A ESTRADA
LAG MANAGER
817.64763
10
Caldas de Reis, Catoira, Cerdedo, Cuntis, Estrada, A, Forcarei, Moraña, Pontecesures, Portas, Valga