Decrease text Increase text

LAG details

Slovenia
L-SI001-015
Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline
Metleče 7
3325
Šoštanj
MOJCA KODRIČ
+ 386 3 89 61 690
197.288211
46
Arnače, Bele Vode, Bevče, Črnova, Družmirje, Florjan, Gaberke, Gavce, Gorenje, Hrastovec, Janškovo selo, Kavče, Laze, Lipje, Lokovica, Lopatnik, Lopatnik pri Velenju, Ložnica, Mali Vrh, Paka pri Velenju, Paška vas, Paški Kozjak, Pirešica, Plešivec, Podgora, Podgorje, Podkraj pri Velenju, Prelska, Ravne, Rečica ob Paki, Šenbric, Šentvid pri Zavodnju, Silova, Škale, Škalske Cirkovce, Skorno, Skorno pri Šoštanju, Slatina, Šmartinske Cirkovce, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Topolšica, Velenje, Veliki Vrh, Vinska Gora, Zavodnje