Decrease text Increase text

LAG details

Poland
L-PL001-042
Stowarzyszenie
ul. Konstytucji 3 Maja 6 pok.04,05
96-100
Skierniewice
ZBIGNIEW WIECZOREK
+ 48 46 831 62 40
+ 48 46 834 5939
Polish
Activation of local communities, Increase in tourism attraction on the basis of local resources, Maintenance of cultural heritage and being unique of the region,
1164.931204
13
Chąśno, Głuchów, Godzianów, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Lipce Reymontowskie, Maków, Nieborów, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia, Zduny, Łowicz