Decrease text Increase text

LAG details

Latvia
L-LV001-005
Darīsim paši!
Pilsētas laukums 3
3301
Kuldīga
SANTA LENCBERGA
+ 371 26691192
German, Latvian, English
2505.197843
20
Alsungas novads, Ēdoles, Gudenieku, Īvandes, Kabiles, Kuldīga, Kurmāles, Laidu, Nīkrāces, Padures, Pelču, Raņķu, Rendas, Rudbāržu, Rumbas, Skrunda, Skrundas, Snēpeles, Turlavas, Vārmes