Decrease text Increase text

LAG details

Latvia
L-LV001-032
Dobeles rajona lauku partnerība
Brīvības Street 15
LV-3701
Dobele
DACE VILMANE
37163722237
+ 371 29187113
1629.305885
21
Annenieku, Auce, Augstkalnes, Auru, Bēnes, Bērzes, Bikstu, Bukaišu, Dobele, Dobeles, Īles, Jaunbērzes, Krimūnu, Lielauces, Naudītes, Penkules, Tērvetes, Ukru, Vecauces, Vītiņu, Zebrenes