Decrease text Increase text

LAG details

Poland
L-PL001-262
BIAŁE ŁUGI
pl. Staszica 6
26-021
Daleszyce
GRZEGORZ GRZYWNA
+48 41 3072011
+ 48 41 3072644
English, Polish
Białe Lugi LAG - tourist attractive region. The best local products and activities in the region.
1214.523132
8
Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Staszów, Szydłów