Decrease text Increase text

LAG details

Romania
L-RO001-071
Castra Traiana
Primaria Comuna Dăeşti
Sat Sâmbotin
Comuna Dăeşti
ION DOBRE
1549.063868
11
Berislăveşti, Brezoi, Bujoreni, Dăeşti, Malaia, Muereasca, Perişani, Racoviţa, Sălătrucel, Şuici, Voineasa