Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Klastry KSOW

Klaster Nordycko-Bałtycki

Osiem krajowych sieci obszarów wiejskich z krajów nadbałtyckich (Dania, Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska i Niemcy.

Sieci z regionu Morza Bałtyckiego zaczęły się regularnie komunikować od 2007 r. „Zakładaliśmy nasze sieci po raz pierwszy i wszyscy musieliśmy się jeszcze dużo nauczyć” wyjaśnia Ave Bremse z estońskiej KSOW. „Było to zupełnie naturalnie, że sięgaliśmy po telefon i dzwoniliśmy do naszych sąsiadów, żeby zapytać co planują – i tak zaczęła się nasza współpraca”.

Od 2008 r. sieci spotykają się regularnie dwa razy w roku. Kliknij tutaj, aby zobaczyć agendę oraz prezentacje wygłoszone w trakcie 8. posiedzenia nadbałtyckich sieci obszarów wiejskich, które odbyło się w Talinie, w Estonii, w dniach 13-14 września 2011 r. Podczas posiedzenia, do sieci obszarów wiejskich dołączyły również sieci obszarów rybackich z regionu. „Mamy wspólną historię, wspólną tożsamość i wspólną przyszłość, powinniśmy więc pracować razem nad wspólnymi rozwiązaniami naszych wspólnych problemów i wyzwań” skomentował Hans-Olof Stålgren ze szwedzkiej KSOW.

Kliknij tutaj, aby obejrzeć krótki film na temat korzyści, jakie wynikają z utworzenia Klastera Nordycko-Bałtyckiego.

Sieci obszarów wiejskich z krajów nadbałtyckich odgrywają coraz ważniejszą rolę strategiczną w unijnej Strategii dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR), która została przyjęta przez Komisję Europejską w czerwcu 2009 r. Aby dowiedzieć się więcej na temat EUSBSR, kliknij tutaj.

Celem EUSBSR jest rozwiązanie pilnych problemów w zakresie środowiska w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wdrożenie zintegrowanej strategii. Jednym z kluczowych elementów strategii jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, dlatego też nadbałtyckie siec obszarów wiejskich aktywnie działają na rzecz synergii pomiędzy programami rozwoju obszarów wiejskich (PROW) a celami EUSBSR.

W dniach 28-29 września 2011 r. w Helsinkach odbyło się seminarium pt. „Wspólne narzędzia rozwoju obszarów wiejskich w regionie Morza Bałtyckiego”. Spotkanie zostało zorganizowane przez fińskie Ministerstwo Rolnictwa we współpracy z fińską KSOW. Celem wydarzenia było wskazanie efektów synergii i wartości dodanej możliwej do uzyskania w wyniku współpracy w zakresie unijnej Strategii dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) oraz programów rozwoju obszarów wiejskich w państwach członkowskich. Materiały konferencyjne można pobrać tutaj.