Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

INFORMACJE KSOW

Walia

Walijska Sieć Obszarów Wiejskich działa od kwietnia 2008 r.

Instytucja zarządzająca działa w ramach rządu Zgromadzenia Walii, który utworzył również zespół zarządzający walijską Siecią. Sieć działa pod auspicjami Jednostki Polityki Obszarów Wiejskich stanowiącej część Pionu Polityki Wiejskiej w Departamencie Spraw Wsi i Dziedzictwa.

Walijska Sieć jest przeznaczona dla podmiotów zaangażowanych w projektowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), zarządzanie nim i jego realizację. Umożliwia swoim członkom (decydentom, grupom lokalnym lub organizacjom) identyfikowanie i wymianę dobrych praktyk, pomysłów i doświadczeń.

Uczestnicy sieci

Walijska Sieć ma charakter otwarty, a jej członkowie reprezentują zróżnicowane środowiska. Znajdują się wśród nich wszystkie główne organizacje zainteresowanych stron zajmujące się realizacją PROW i rozwojem obszarów wiejskich. Walijska Sieć obejmuje wszystkie cztery osie i jest monitorowana przez grupę sterującą. W skład sieci wchodzą podmioty lokalne, w tym wszystkie 18 lokalnych grup działania, partnerstwa i organizacje z sektorów rolnictwa, żywności i leśnictwa, a także stowarzyszenia rolnicze oraz instytucje techniczne i naukowe zajmujące się kwestiami rolnośrodowiskowymi.

Więcej informacji o strukturze organizacyjnej siec [PDF ]

Dane kontaktowe

Adres: Wales Rural Network Team, Crown Building, Northgate Street,
Aberystwyth Ceredigion, SY23 2JS, UK
Tel.:00 44 1970 653933
Website: www.wales.gov.uk/ruralnetwork
Osoba kontaktowa: Nia Griffiths
Email: Nia.griffiths@wales.gsi.gov.uk

Bieżąca działalność sieci

Program prac walijskiej Sieci jest określany w rocznym planie działania. Plan działania sieci na każdy rok przewiduje działania związane z sześcioma podstawowymi funkcjami przedstawionymi w poniższym pliku PDF.

Więcej informacji o głównych priorytetach i działalności sieci [PDF ]

Współpraca z innymi sieciami/krajami

  • Walijska Sieć wniosła wkład w inicjatywę pilotażową w zakresie odpowiedniego doświadczenia

Inne ważne informacje