Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Archiwum aktualnosci ENRD

maj 2010

ARCHIVES : 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień

26 maja 2010 r.: Nowa data seminarium poświęconego rolnictwu niskotowarowemu

Drugie seminarium zatytułowane „Rolnictwo niskotowarowe” odbędzie się w dniach 13–15 października 2010 r. w Sibiu w Rumunii. Więcej informacji.

24 maja 2010 r.: Nowe narzędzia interaktywne dostępne w witrynie internetowej EN RD

W witrynie internetowej EN RD udostępniono niedawno bazę danych Lokalnych Grup Działania z całej Europy (kliknij tutaj) i bazę danych ofert współpracy w ramach programu Leader z możliwością wyszukiwania (kliknij tutaj).  Obydwa narzędzia będą systematycznie aktualizowane.

20 maja 2010 r.: Czwarte posiedzenie Podkomitetu ds. osi Leader

W Brukseli odbyło się czwarte posiedzenie Podkomitetu ds. osi Leader. Dyskusja skupiła się na przedstawieniu działań podejmowanych przez trzy Grupy Fokusowe. (Więcej informacji można uzyskać klikając tutaj).

19 maja 2010 r.: Warsztaty poświęcone Europejskiej Sieci Ewaluacji

Centrum wspierania Europejskiej Sieci Ewaluacji zorganizowało warsztaty dla przedstawicieli i niezależnych podmiotów oceniających program KSOW (w Niemczech, we Włoszech, w Portugalii i Hiszpanii) w celu wymiany doświadczeń i zapoczątkowania opracowywania wytycznych.