Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Przegląd polityki rozwoju obszarów wiejskich

Wykaz środków w ramach osi 2 PROW

Oś 2 – poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich obejmuje środki wymienione poniżej. Każdy PROW musi obejmować środek 214 „Płatności rolno-środowiskowe”, co świadczy o dużym znaczeniu tego środka w całej UE. Każde z państw członkowskich może zdecydować, które z pozostałych środków włączy we własny PROW w celu wdrożenia osi 2.

Oś 2 – poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich

 

Zrównoważone użytkowanie gruntów rolnych

 

211

Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich

212

Wspieranie gospodarowania na innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

213

Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z dyrektywą 2000/60/WE

214

Program rolno-środowiskowy (płatności rolno-środowiskowe)

215

Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt

216

Inwestycje nieprodukcyjne


 

Zrównoważone użytkowanie gruntów leśnych

 

221

Zalesienie gruntów rolnych

222

Pierwsze zakładanie systemów rolnoleśnych na gruntach rolnych

223

Zalesienie gruntów nierolnych

224

Płatności dla obszarów Natura 2000

225

Płatności leśno-środowiskowe

226

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych

227

Inwestycje nieprodukcyjne