Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

ENRD Seminaria i Konferencje

Seminarium na temat “Poprawy realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich”
Bruksela, Belgia, 09 grudnia 2011 r.

Nowy okres programowania 2014-2020 będzie u nas, zanim go poznamy! Aby pomóc w szczegółowym przygotowaniu państw członkowskich i regionów, ENRD zorganizowało seminarium na temat "Poprawy realizacji Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich" w Brukseli w dniu 09 grudnia 2011.

Krótkie podsumowanie

W czasie seminarium zostały przedstawione wyniki Grupy Tematycznej Roboczej 4 "Mechanizmy realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich", które zidentyfikowały to, co działa dobrze pod względem realizacji PROW i co można poprawić w przyszłości.

W czasie seminarium większa część czasu była poświęcona dyskusji nt. przyszłego okresu programowania. Mianowicie:

  • Poprawa jakości opracowywania programów (wzmocnienie orientacji strategicznej i poprawa ukierunkowania oraz koordynacji z innymi politykami).
  • Zapewnienie bardziej wydajne realizacji programów i wzmocnienie koordynacji między organami wykonawczymi.
  • Ułatwienie dostępu do finansowania dla potencjalnych beneficjentów