Gospodarka wodna i gruntowa: arkusz informacyjny dotyczący podejść opierających się na współpracy i zaangażowaniu wielu stron

Arkusz informacyjny został przygotowany przez Grupę Tematyczną ENRD (GT) ds. „Zrównoważonej gospodarki wodnej i gruntowej” (2017–2018).

Dokument stanowi omówienie zagadnienia i obejmuje rekomendacje GT w sprawie ulepszania gospodarki wodnej i gruntowej poprzez podejścia opierające się na zaangażowaniu wielu stron.