Irlandzkie programy na rzecz inteligentnych i konkurencyjnych łańcuchów dostaw

Jest to studium przypadku irlandzkich programów wspierających inteligentne i konkurencyjne łańcuchy dostaw z uwzględnieniem wdrożenia środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz inicjatywy „FoodWise 2025”.