Broszura projektu EFRROW: „Biogospodarka”

To wydanie broszury projektów EFRROW ilustruje przyspieszanie upowszechniania biogospodarki za pośrednictwem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na obszarze Europy.

Zrównoważona biogospodarka przynosi korzyści wszystkim ludziom, jednak ma szczególne znaczenie dla społeczności wiejskich. Dwanaście projektów ujętych w broszurze ilustruje wsparcie oferowane w ramach PROW dla społeczności wiejskich chcących wykorzystać potencjał biogospodarki poprzez ekologiczną żywność i pasze, innowacyjne produkty oparte na biotechnologii, odnawialne źródła energii, przyjazny dla środowiska zrównoważony wzrost oraz podnoszenie świadomości.

Video trailer

EAFRD Projects Brochure Bioeconomy