Seminarium ENRD pod hasłem: „Kluczowe kroki planowania strategicznego WPR”