Zasoby

Portal długoterminowej wizji obszarów wiejskich
ProcesGrupa tematyczna ENRD #Rural2040ZasobySzukaj inspiracjiWiadomościWydarzenia

W tej sekcji umieszczono odnośniki do źródeł przydatnych informacji oraz narzędzi, które mogą pomóc społecznościom wiejskim i interesariuszom zaangażować się w proces przygotowania wizji obszarów wiejskich, a także śledzić ten proces. Sekcja będzie regularnie aktualizowana o nowe źródła w miarę, jak będą one udostępniane.

Podziel się z nami innymi źródłami użytecznych informacji, które mogą pomóc społecznościom wiejskim w pracy nad długoterminową wizją