Szukaj inspiracji

Portal długoterminowej wizji obszarów wiejskich
ProcesGrupa tematyczna ENRD #Rural2040ZasobySzukaj inspiracjiWiadomościWydarzenia

Europejskie inicjatywy

W tej sekcji przedstawiono przykłady społeczności wiejskich i interesariuszy rozwijających swój wkład w długoterminową wizję obszarów wiejskich, czy to na szczeblu europejskim, krajowym, czy regionalnym/lokalnym.

Inicjatywy krajowe

W tej sekcji prezentowane są przykłady wizji obszarów wiejskich oraz innowacyjnych projektów rozwijanych w różnych krajach, które mogą dostarczać pomysłów i inspiracji do celów europejskiej długoterminowej wizji obszarów wiejskich.

Belgia

Finlandia

Francja

Irlandia

Hiszpania

Podziel się z nami innymi źródłami użytecznych informacji, które mogą pomóc społecznościom wiejskim w pracy nad długoterminową wizją