W Hiszpanii rozwojem obszarów wiejskich kierują w sposób zdecentralizowany główne regiony administracyjne kraju, które korzystają z 17 Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). PROW są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określają priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych.

Ważne informacje na temat 17 PROW znajdziesz poniżej.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Hiszpanii.

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Hiszpanii.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Informacje o krajach

Dokumenty PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich — „Krajowe ramy”

Podsumowanie prasowe PROW (ESEN). Źródło: Komisja Europejska
 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich — „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Pełna treść (ES)
Arkusz informacyjny PROW DG AGRI (EN)
Podsumowanie prasowe PROW (ESEN). Źródło: Komisja Europejska

Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.

 

Dokumenty umowy partnerskiej
Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z hiszpańską JWS

Unidad de Gestión de la RRN
c/ Gran Vía de San Francisco nº 4-6
28005 Madrid
Spain
Telefon: 0034 91 347 1508

E-mail: redrural@mapama.es

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

Carolina Gutierrez Ansotegui (Deputy Director General):
Lourdes Barona Flórez (Head of Sector):
Patricia Martínez Alonso (Head of NRN):
Sara Herrero Rodríguez (LEADER Lead):
Jorge Cuevas Moreno (Innovation Lead):

Instytucje Zarządzające

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Ministry of Environment, Rural Development and Fisheries)
Gran Via De San Francisco 4-6
28005 Madrid
Spain
Telephone: 0034 91 347 1911

Website: www.mapama.gob.es

Agencja płatnicza

Fondo Español De Garantia Agraria - FEGA (Spanish Fund for Agriculture Guarantee)
Beneficencia, 8
28004 Madrid
Telephone: 0034 913474625

Website: www.fega.es

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Dirección General de Fondos Europeos (Directorate General for European Funds)
Consejería de Economía y Conocimiento
Junta de Andalucía
C/. Juan Antonio Vizarrón-Torretriana
41092 – Sevilla
Spain
Telephone: 0034 955 06 50 15
Fax: 0034 955 06 50 14

Emailautoridad.gestion.pdr.ceice@juntadeandalucia.es

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Dirección General de Desarrollo Rural (Directorate General for Rural Development)
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Gobierno de Aragón
Plaza San Pedro Nolasco nº 7
50071 – Zaragoza
Spain
Telephone: 0034 976 71 46 45
Fax: 0034 976 71 46 79

Emailjnogues@aragon.es

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Dirección  General de Desarrollo Rural y Agroalimentación (Directorate General for Rural Development and Food)
Consejería del Agroganadería y Recursos Autóctonos
Principado de Asturias
C/. Coronel Aranda, 2 - 2ª planta
33005 – Oviedo
Spain
Telephone: 0034 985 10 59 08
Fax: 0034 985 10 55 77

Emailsdgdesarrollorural@asturias.org

Contact Person: Esther Suarez Busto (esther.suarezbusto@asturias.org)

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Consejería Medio Ambiente, Agricultura y Pesca (Rural Department for Environment, Agriculture and Fishing)
Gobierno Balear
Reina Constanza, 4,
07006 Palma de Mallorca
Spain
Telephone: 0034 971 17 61 14
Fax: 0034 971 17 61 57

Emailmginard3@dgagric.caib.escmamoros@dgagric.caib.es

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (Directorate General for Agriculture and Rural Development)
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
Gobierno de Canarias
Avda. José M. Guimerá, 10 - 3ª planta
38071 - Santa Cruz de Tenerife
Spain
Telephone: 0034 922 47 65 10
Fax: 0034 922 47 66 84

Emailmlazdel@gobiernodecanarias.org

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Secretaría General, Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación (General Secretariat ,
Regional Department for Environment, Fishing and Food)
Gobierno de Cantabria
C/ Albert Einstein 2, 3ª planta
39011 Santander
Spain
Telephone: 0034 942 20 78 47
Fax: 0034 942 20 78 03

Emailsgganaderia@cantabria.escuevas_ma@cantabria.eslopez_mis@cantabria.es

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Regional Department for Agriculture, Environment and Rural Development)
Dirección General de Desarrollo Rural
Junta de Castilla-La Mancha
Pintor Matías Moreno, 4
45071 – Toledo
Spain
Telephone: 0034 925 24 87 46
Fax: 0034 925 26 67 22

Emaildgdr@jccm.es

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Consejería de Agricultura y Ganadería (Regional Department for Agriculture and Livestock)
Secretaría General
Junta de Castilla y León
C/ Rigoberto Cortejoso, 14
47014 – Valladolid
Spain
Telephone: 0034 983 41 90 18
Fax: 0034 983 41 95 99

Emailarea.secretario.cag@jcyl.es

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Dirección General de Desarrollo Rural (Directorate General for Rural Development)
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural
Generalitat de Cataluña
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona
Telephone: 0034 93 304 67 00
Fax: 0034 93 304 67 03

Emaildg02.daam@gencat.cat

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Consejería de Hacienda y Administración Pública (Rural Department for Treasury and Public Administration)
Junta de Extremadura
Paseo de Roma s/n, Modulo B
06800 -  Mérida (Badajoz)
Spain
Telephone: 0034 924 00 56 71
Fax: 0034 924 00 54 60/53 63

Emailsgh.hap@gobex.es

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Consejería del Medio Rural y del Mar
Secretaría General Técnica
Xunta de Galicia
Edificio Admin. San Caetano s/n
15781 Santiago De Compostela (A Coruña)
Spain
Telephone: 0034 981 54 47 17
Fax: 0034 981 54 57 62

Emailsxt.medio-rural@xunta.es

Contact person: Carmen Bouso Montero (carmen.bouso.montero@xunta.es)

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Consejería del Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (Rural Department for Agriculture, Livestock and Environment)
Gobierno de La Rioja
Avda. de la Paz, 8-10
26071- La Rioja
Spain
Tel: 0034 941 29 16 00
Fax: 0034 941 29 16 02

Emaildg.desarural.agri@larioja.org

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Consejería de Medio Ambiente, Administración Local  y Ordenación del Territorio (Rural Department for Environment, Local Administration and Land Management)
Dirección General de Agricultura y Ganadería
Comunidad de Madrid
C/ Alcalá nº 16 2ª planta
28014 - Madrid
Spain
Telephone: 0034 91 438 26 35
Fax: 0034 91 438 29 87

Emaildgagriculturayganaderia@madrid.org

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal (Directorate General for Rural and Forest Development)
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente
Región de Murcia
Plaza Juan XXIII, s/n
30071 -  Murcia
Spain
Telephone: 0034 968 36 27 13
Fax: 0034 968 36 28 61

Emailautoridad-gestion-feader@listas.carm.es

Contact person: Federico García Izquierdo (federico.garcia3@carm.es)

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería (Directorate General for Rural Development, Agriculture and Livestock)
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
Gobierno de Navarra
C/. González Tablas nº 9
31005 -  Pamplona
Spain
Telephone: 0034 848 42 61 28
Fax: 0034 848 42 61 27

Emaildirgederu@navarra.es

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad (Regional Department for Economic Development and Competitiveness)
Gobierno Vasco
C/. Donostia - San Sebastián, 1
01010  Vitoria-Gasteiz
Spain
Telephone: 0034 945 01 96 93
Fax: 0034 945 01 63 10

Emailrural.litoral@ej-gv.esb-oroz@euskadi.euspdrs-euskadi@ej-gv.es

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural (Regional Department for Agriculture, Environment, Climate Change and Rural Development)
Generalitat Valenciana
C/ Castán  Tobeñas, 77
Ciudad Administrativa 9 De Octubre
EDIF.B0 Planta 2
46018 Valencia
Spain
Telephone: 0034 96 124 70 95
Fax: 0034 96 124 79 56

Emailrodriguez_framul@gva.es