Inicjatywa tematyczna nt. młodzieży

Inicjatywa tematyczna „Młodzież i młodzi rolnicy” rozpoczęła się w grudniu 2012 roku podczas posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego ENRD (6 grudnia 2012). Inicjatywę tą należy rozpatrywać w szerszym kontekście działań podejmowanych przez ENRD w związku z przygotowaniami do programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) w następnym okresie programowania.

Strona w budowie. Treść zostanie wkrótce udostępniona.