dsp_decreas_text dsp_increase_text

Sosiaaliset näkökohdat

Sosiaalinen osallistuminen ja maaseudun köyhyys

Noin 14 %:lla EU:n pääasiallisesti maaseutualueista työllisyysluvut ovat alle EU:n keskiarvon ja on alueita, joilla asukaskohtainen bruttokansantuote (BKT) on alhainen. EU:n maaseudun kehittämispolitiikka tarjoaa tärkeät keinot jäsenvaltioille, joilla kannustaa maaseudun työllistämistä, köyhyyteen puuttumista, huomion kiinnittämistä sosiaaliseen syrjäytymiseen ja maaseutualueiden elämänlaadun parantamiseen. Nämä tavoitteet määrittävät EU:n Europe 2020 -kasvustrategian.

EU 2020 Strategia korostaa sellaisten suunnitelmien tukemista, jotka auttavat poistamaan esteitä työmarkkinoilta ja sosiaaliselta osallistumiselta, erityisesti heikoimmassa asemassa olevilta ryhmiltä, kuten naiset, nuoret, vanhemmat työntekijät sekä etniseltä taustaltaan vähemmistöryhmät sekä vammaiset. Nämä ohjelmat käsittävät muun muassa tukea koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen, liikenteen edellyttämään infrastruktuuriin ja nykyaikaisen tieto- ja viestintätekniikan tarvitsemaan infrastruktuuriin sekä parantamaan keskeisten palvelujen saantia.

Maaseudun kehittämisohjelmat ovat merkittävässä asemassa edistäessään osallistuvampaa yhteiskuntaa ja tehdessään maaseutualueista parempia elinympäristöjä. Lisätietoja EU:n maaseudun kehittämisestä, työllisyydestä ja sosiaalisesta osallistumisesta: EU Rural Review -lehden numero 6.