dsp_decreas_text dsp_increase_text

Ympäristö

Yrittäjyys

Ympäristöpalvelut EU:n maaseudun kehittämispolitiikassa

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) toisessa pilarissa on merkittäviä säännöksiä ympäristön hyväksi. Nämä säännökset auttavat kääntämään suuntaa biologista monimuotoisuutta, kasvihuonepäästäjä, maaperän ja veden laatua sekä maiseman säilyttämistä koskevissa haasteissa.

Maaseuturahastoa säätelevän asetuksen toimintalinjan 2 tavoitteena on erityisesti ”ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen, tarjoten käytettäväksi toimenpiteitä luonnonvarojen suojelemiseen ja parantamiseen sekä arvokkaiden maa- ja metsätalouden järjestelmien ja kulttuurimaisemien säilyttämiseen Euroopan maaseutualueilla.” Ympäristön tilan parantamisen tärkeys EU:n maaseudun kehittämispolitiikan toimilla ilmenee erityisesti seuraavista tiedoista:

  • Toimintalinjan 2 ehdotettu minimirahoitusprosentti on 25 % (verrattuna 10 %:iin toimintalinjoille 1 ja 3).
  • Maatalouden ympäristötoimenpide (toimenpide 214) on ainoa pakollinen toimenpide ja siksi se koskee EU:n kaikkia 88:aa maaseudun kehittämisohjelmaa

Ympäristöpalvelujen toteutuksen fokusryhmä

Fokusryhmä, joka käynnistettiin joulukuussa 2011 ja saatiin päätökseen vuoden 2013 alussa, tunnisti tärkeitä näkökohtia ympäristöpalvelujen maksimoinnissa sekä tarjosi joukon suosituksia tulevien maaseudun kehittämisohjelmien (2014–2020) suunnitteluun ja toteutukseen. Nämä suositukset perustuvat tietoihin, jotka on kerätty tähänastisista kokemuksista (47 esimerkkiä 15 jäsenmaasta), eri toteutusmenetelmiin ja menestystekijöihin sekä kenttätutkimuksiin ja eri ympäristöalojen sidosryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin kaikkialla EU:ssa.

Tulokset:

Temaattinen työryhmä 3: Julkiset hyödykkeet ja julkiset toimet

Suurin Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston käynnistämä hanke, joka suoraan liittyy ympäristöpalveluihin, on Temaattisen työryhmän 3 hanke ”Julkiset hyödykkeet ja julkiset toimet.” Lue lisää napsauttamalla tästä.

Temaattinen työryhmä 4: Maatalouden ympäristösitoumusten kollektiiviset lähestymistavat

Huhtikuussa 2011 temaattinen työryhmä 4 järjesti seminaarin, jonne kokoontui eri alojen asiantuntijoita käsittelemään maatalouden ympäristötoimenpiteiden toteutuksen kollektiiviseen lähestymistapaan olennaisesti kuuluvien haasteiden voittamista. [PDF ]

Cedia Autumn Conference 2010:”EU:n maatalouden ympäristötuet” YMP-toimenpiteen nykytila

Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston yhteyspiste laati ja esitti esityksen YMP:n toimenpiteen EU:n maatalouden ympäristötuista ”Cedia Autumn Conference”-konferenssissa, joka järjestettiin Brysselissä 30. syyskuuta – 1. lokakuuta 2010. [PDF ]

Muita tärkeitä tietoja

Tietoja Maaseudun kehittämisohjelmien toimenpiteiden (mukaan lukien ympäristöpalveluihin liittyvät) on saatavilla täältä

Huomattava määrä hanke-esimerkkejä, jotka liittyvät ympäristöpalvelujen suorittamiseen on saatavilla Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston maaseudun kehittämisohjelmahankkeiden tietokannasta. Siirry maaseudun kehittämisohjelmahankkeiden tietokantaan napsauttamalla tästä.