Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Portalu Przedsiębiorczości na Obszarach Wiejskich

Witamy na stronie głównej Portalu Przedsiębiorczości na Obszarach Wiejskich

Wspieranie i wzmacnianie przedsiębiorczości należy do najważniejszych działań, które służą walce z problemami gospodarczymi społeczności z obszarów wiejskich. Ze względu na załamanie gospodarcze w wielu krajach członkowskich UE, zagadnienie to ponownie zyskało na znaczeniu.

Celem tego internetowego portalu jest dostarczenie informacji dotyczących szerokiego zakresu zagadnień związanych z przedsiębiorczością na obszarach wiejskich.

Przeglądanie portalu można rozpocząć od kliknięcia na jeden z poniższych przycisków. Zamieszono tu liczne materiały dotyczące wielu aspektów przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w tym różne dokumenty (raporty, dokumenty konsultacyjne, dokumenty informacyjne, dokumenty instruktażowe, ulotki i inne dokumenty odnoszące się do tego zagadnienia), podejścia, kwestie i działania podejmowane przez różnych interesariuszy.

Zachęcamy wszystkie KSOW do aktywnego włączenia się w tworzenie Portalu Przedsiębiorczości na Obszarach Wiejskich. Prosimy o skontaktowanie się z Punktem Kontaktowym ENRD poprzez MyENRD lub pisząc e-mail na adres: info@enrd.eu. Struktura portalu jest elastyczna i może zostać dostosowana, jeżeli KSOW lub inni interesariusze będą zainteresowani dodaniem kolejnych obszarów tematycznych.

Quick View

Biblioteka publikacji nt. przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Zamieszczono w niej liczne dokumenty i publikacje na temat przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Więcej ...

Narzędzia rozwijania zdolności

Stanowią wsparcie w procesie tworzenia i rozwijania przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Więcej ...

Wspólne działania KSOW

Informacje na temat wspólnych działań KSOW w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Więcej ...

Projekty współpracy

Przykłady różnych projektów współpracy realizowanych w krajach członkowskich. Więcej ...

W jaki sposób lokalne planowanie przestrzenne umożliwia wzrost zaangażowania lokalnych interesariuszy, Szwecja. Obejrzyj film wideo (w języku szwedzkim).

Ostatnia aktualizacja: 28/03/2014 | Początek