Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Rolnictwo

Małe gospodarstwa rolne

Małe gospodarstwa rolne od początku stanowią podstawę rolnictwa w UE. Odgrywają istotną rolę zarówno w produkcji rolnej, jak i w podtrzymywaniu aktywności i witalności na obszarach wiejskich.

Małe gospodarstwa rolne pozwalają utrzymać lokalne społeczności wiejskie i dostarczają tzw. dóbr publicznych, czyli ważnych usług społecznych, kulturowych i środowiskowych, jak również tworzą wartość dodaną, zwłaszcza w postaci unikatowych produktów lokalnych. Dlatego właśnie ich obecna sytuacja, a także wpływ przemian strukturalnych na ich przetrwanie, mają niezwykle istotne znaczenie dla terenów wiejskich w UE.

W wyniku dwóch ostatnich procesów rozszerzenia UE – w 2004 i 2007 r., liczba małych i niskotowarowych gospodarstw na obszarze Wspólnoty wzrosła o milion. Są one słabo zintegrowane z rynkiem, a ich konkurencyjność budzi wątpliwości. Jednak z drugiej strony, dzięki istnieniu takich gospodarstw, regiony wiejskie, często te słabe i o niekorzystnych warunkach, pozostają zaludnione.

Małe gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej

W dniach 8-9 lipca 2011 r. w Krakowie, w Polsce, odbyła się ważna konferencja pt.  „Teraźniejszość i przyszłość małych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej”. Została ona zorganizowana przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolnego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Oddział w Krakowie) oraz Biuro Poselskie Europosła Czesława Siekierskiego. Konferencja ta była następstwem seminarium ENRD o rolnictwie niskotowarowym zorganizowanego w 2010 r. w Sibiu, w Rumunii.

Streszczenie konferencji dostępne jest tutaj [PDFen].

Pozostałe ważne informacje

Szczególne znaczenie dla małych gospodarstw rolnych ma inicjatywa tematyczna KSOW na temat krótkich łańcuchów dostaw. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.