dsp_decreas_text dsp_increase_text

Maatalous

Vuoristoalueiden maatalous

Vuoristoalueilla alueilla on erityisiä haasteita ja tarpeita verrattuna muihin maaseutualueisiin. EU:n nykyisen yhteisen maatalouspolitiikan mukaisesti nämä alueet luokitellaan kuuluviksi epäsuotuisiin alueisiin (ns. LFA-alueet).  Vuoristoalueet luokitellaan kuuluviksi epäsuotuisiin alueisiin, koska ne ovat alueita, joille on ominaista korkeasta sijainnista johtuva lyhyt kasvukausi tai alemmissa korkeuksissa olevat jyrkät rinteet tai näiden yhdistelmä. Tällaiset olosuhteet asettavat suuria haasteita maataloudelle ja maaseudun elinkeinoelämälle. EU on kehittänyt erityisiä tukikeinoja, jotka on kohdistettu vuoristoalueille ja nämä sisältävät maaseudun kehittämispolitiikan toimenpiteet. Suomessa LFA-tuet tunnetaan koko maan kattavina luonnonhaittakorvauksina.

Maaseudun kehittämisohjelmat ja vuoristoalueiden maatalous

Osana Euroopan komission AGRI-pääosaston (DG AGRI) suorittamaa laajempaa tarkasteluprosessia Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston yhteyspiste (ENRD Contact Point) tarkasti maaseudun kehittämisohjelman nykyisen vuoristoalueille ja niiden maataloudelle saatavissa olevan tuen. Tämän tarkastuksen tulokset on esitetty seuraavissa raporteissa:

  • Komission työasiakirja ”Peak Performance” [PDF ]
  • Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston vuoristoalueiden maatalouden tarkastelua koskeva työasiakirja [PDF ]

Uusia vuoristoalueita koskevia tukimuotoja on ehdotettu EU:n maatalouden kehittämispolitiikan ohjelmakaudelle (2014–2020). Näihin kuuluvat maaseudun kehittämisohjelmien mahdollisuus sisältää vuoristoalueille omistettuja ala-ohjelmia. Katso uudet ehdotukset seuraavista: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm ja

Pikaopas Euroopan komission ehdotuksiin EU:n maaseudun kehittämiseen vuoden 2013 2013 jälkeen [PDF]

Selaamalla Maaseudun kehittämisohjelmien projektitietokantaa saa lisätietoja vuoristoalueita koskevista hankkeista.

Lisätietoja EU:n vuoristoalueista ja maaseudun kehittämisestä

  • Euromontana (Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston jäsen) tukee vuoristoalueiden asuttamista sekä kestävän kehityksen ja elämänlaadun parantamista vuoristoalueilla. Lisätietoja Euromontanan osallistumisesta EU:n maaseudun kehittämiseen, mukaan lukien heidän projektiensa ja tutkimustensa tuloksista, osoitteessa www.euromontana.org.
  • Euroopan ympäristövirasto on laatinut hyödyllisen tieto-oppaan EU:n vuoristoalueiden ekosysteemien ja maankäytön tarpeista. Lue lisää tätä aihetta käsittelevästä raportista osoitteessa: www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-mountain-ecosystems