Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Archiwum Wiodących Historii ENRD

Projekt miesiaca: Pszczoły i bioróżnorodność

Wspólnie chrońmy zmniejszającą się populację pszczół

Większość upraw jest zależnych od owadów zapylających, a szczególnie od pszczół. Siedem lokalnych grup działania (LGD) realizuje wspólnie projekt współpracy międzynarodowej (TNC), którego celem jest pomoc w walce ze zmniejszającą się liczbą kolonii pszczół w Europie. Wspólne działania obejmują wsparcie dla pszczelarzy, inicjatywy na rzecz ograniczenia wykorzystania chemikaliów, takich jak nawozy i środki grzybobójcze, inicjatywy zmierzające do zapewnienia odpowiedniej jakości pożywienia i kampanie na rzecz podnoszenia świadomości wśród społeczności, interesariuszy i osób pracujących w sektorze rolnym.

Każda z partnerskich LGD realizuje swój własny lokalny program działań w zależności od własnych priorytetów. Wszystkie doświadczenia, metody i wnioski są omawiane podczas seminariów, konferencji i wizyt studyjnych. Jesienią 2013 r. uruchomiono stronę internetową projektu, która prezentuje partnerów, wykorzystaną metodologię oraz wymierne rezultaty – począwszy od książki dla dzieci, którą przygotowano w Walii, a skończywszy na „przyjazny dla pszczół” pasach kwiatów w Belgii.

Na cele projektu przeznaczono z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 252 901 euro, co stanowi ponad połowę całkowitego budżetu projektu w wysokości 441 913 euro. Projekt ten odniósł sukces w zakresie podnoszenia świadomości na temat malejącej populacji pszczół i konsekwencji tego zjawiska dla działalności rolniczej i podaży żywności. Jest on przykładem dobrych praktyk, który może zainspirować inne LGD do stworzenia regionalnej strategii na rzecz bioróżnorodności.

Aby dowiedzieć się więcej na temat projektukliknij tutaj .