dsp_decreas_text dsp_increase_text

A vidékfejlesztési politika áttekintése

Nemzeti stratégiák

Bevezető a nemzeti stratégiai tervekhez

A közösségi stratégiai iránymutatások alapján mindegyik tagállam kidolgozta saját, vidékfejlesztésre vonatkozó nemzeti stratégiai tervét, amely teljes mértékben figyelembe veszi az adott ország konkrét körülményeit és igényeit. Ha további információt szeretne az egyes tagországok stratégiáját illetően, akkor tekintse meg interaktív térképünket és válasszon egy országot.

A nemzeti stratégiai tervek hivatkozásul szolgálnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) programkészítéséhez. A stratégiák az adott országra vagy (egyes tagállamok esetében) meghatározott közigazgatási régiókra kidolgozott vidékfejlesztési programok (VFP-k) keretében kerülnek megvalósításra.

A nemzeti stratégiai terv segíti:

  • azoknak a területeknek a meghatározását, ahol a vidékfejlesztésre szánt uniós támogatás felhasználása a legtöbb hozzáadott értéket jelenti;
  • az EU főbb prioritásaival való összekapcsolódást, ideértve a lisszaboni stratégia (növekedési és munkahelyteremtési stratégia), valamint a göteborgi stratégia (fenntarthatósági célkitűzések) által megfogalmazott prioritásokat;
  • az EU egyéb szakpolitikáival való összhang kialakítását, különösen a gazdasági kohézió és a környezetvédelem terén;
  • az új, piacorientált közös agrárpolitika (KAP) végrehajtását és az ebből következő szükségszerű szerkezetátalakításokat a különböző tagállamokban.

A nemzeti stratégiai tervek magukba foglalják:

  • a gazdasági, társadalmi és környezetvédelemi helyzetértékelést, illetve a fejlődési lehetőségek felmérését;
  • a Közösség és az adott tagállam együttes fellépéséhez választott stratégiát, amely összehangolja a választott lépéseket és az uniós stratégiai iránymutatásokat;
  • a vidékfejlesztés tematikus és területi prioritásait az egyes tengelyek szerint, ideértve a számszerűsített fő célkitűzéseket és a megfelelő felügyeleti és értékelési mutatókat is;
  • a nemzeti stratégiai tervet végrehajtó vidékfejlesztési programok listáját, az EMVA-juttatások programonkénti indikatív felosztását;
  • a többi közös agrárpolitikai eszközzel való összhangot biztosító eszközöket, és adott esetben a konvergencia-célkitűzések elérésére szolgáló költségvetést;
  • a költségvetést és a rendelkezések részletes leírását.